Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 12
Facebook
Facebook
YouTube

W sobotę, 20 kwietnia 2024 r., w pułtuskiej kolegiacie odbyło się spotkanie pod hasłem „Kolegiata w Pułtusku – perła Mazowsza – pomnik historii i jego dzieje”. Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk powitał uczestników i podsumował działania Gminy Pułtusk podjęte w zakresie ochrony i renowacji zabytków w trakcie mijającej kadencji samorządu. O kulturowym, politycznym i religijnym znaczeniu kolegiaty dla Pułtuska, a także całego Mazowsza opowiedział dr hab. Radosław Lolo prof. Akademii Piotrkowskiej. Wzbogaceni o solidną dawkę historii zabytku uczestnicy mogli m.in. poznać jego architektoniczne tajniki, czy też przyjrzeć się XVI-wiecznym polichromiom. W trakcie zwiedzania wnętrza kolegiaty, które poprowadziła dr Paulina Biernacka, pracownik Muzeum Regionalnego w Pułtusku, uczestnicy wydarzenia mieli okazję zobaczyć z bliska niedostępne na co dzień zabytkowe obiekty. Natomiast dr hab. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, pracownik Zespołu ds. Organów Historycznych Narodowego Instytutu Dziedzictwa zaprezentowała niezwykłe brzmienie prospektu organowego. Na zakończenie wszyscy zwiedzili Muzeum Regionalne w Pułtusku, w tym pojezuickie piwnice. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w partnerstwie z Muzeum Regionalnym w Pułtusku, Parafią św. Mateusza w Pułtusku i Gminę Pułtusk.

Inf.: Muzeum Regionalne w Pułtusku

Foto: Wydział Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku , Muzeum Regionalne w Pułtusku