Informacja: 31 MARCA 2024 R. UPŁYWA TERMIN PŁATNOŚCI
Facebook
Facebook
YouTube

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że dnia 31 marca 2024 r. upływa termin płatności opłaty rocznej z tytułu prawa użytkowania wieczystego za rok 2024 oraz opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność za rok 2024.

Wydział Budżetu i Finansów, Referat Podatków i Opłat Lokalnych