Spotaknie dotyczące programu Erasmus + 5
Facebook
Facebook
YouTube

4 lipca br. w Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Pułtusku Sekretarz Miasta Patrycja Kazimierczak, Kierownik Samodzielnego Referatu Edukacji Maria Wodzyńska, oraz Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej  w Pułtusku Krzysztof Łachmański przywitali przedstawicieli szkół i instytucji z Turcji (Ankary i Istambułu) i Rumunii.

Projekt FBB – Far beyond the barriers (Daleko poza barierami) jest finansowany z Funduszu Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Erasmus+. Głównym celem projektu jest edukacja włączająca dzieci z trudnościami w uczeniu się oraz wymiana doświadczeń w celu stworzenia systemu edukacji integrującego uczniów. Kwota dofinansowania z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności wynosi 164 719,00 EUR.

Samodzielny Referat Edukacji