Ulotka dla uchodźców
Facebook
Facebook
YouTube

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną nt. Polski w zakresie obejmowania ochroną czasową wysiedleńców z terytorium Ukrainy w związku z toczącym się konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju opracowaną przez Agencję UE ds. Azylu (European Union Agency for Asylum, dalej: EUAA) oraz MSWiA w porozumieniu z pozostałymi właściwymi merytorycznie resortami.

Broszura została przygotowana mając na względzie kampanię informacyjną wobec uchodźców wojennych z Ukrainy o ich prawach i obowiązkach wynikających z aktywowanego po raz pierwszy
w historii mechanizmu ochrony czasowej za pomocą Decyzji wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia
4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu
art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony
.

Załączona broszura z założenia powinna posłużyć jako materiał informacyjny osobom wyznaczonym do udzielania informacji wysiedleńcom z Ukrainy, jak również samym uchodźcom.

Informacje o krajach UE+ dla Ukraińców.

Praktyczne informacje o tym, jak uzyskać dostęp do praw i usług w krajach UE+. Na stronie https://euaa.europa.eu/euaa-response-russian-invasion-ukraine znajdują się również broszury informacyjne innych państw członkowskich UE+, które mogą być pomocne w przypadku pojawiania się pytań o warunki przyjmowania w innych krajach. Założeniem jest, by broszura była aktualizowana w związku z ewentualnymi zmianami.

Więcej informacji – kliknij

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Oddział Zarządzania Kryzysowego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Opracował Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku.