Podpisanie aneksu w sprawie budowy linii kolejowej 2
Facebook
Facebook
YouTube

Projekt budowy linii kolejowej Zegrze-Przasnysz przez Pułtusk, którego jednym z partnerów jest Gmina Pułtusk otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Kolej+. Wsparcie wyniesie 85 proc. kosztów inwestycji. Samorząd Województwa Mazowieckiego wyłoży na ten cel 24,5 mln zł. Drugie tyle pokryją pozostałe samorządy a jest ich 17. Podział ten określa aneks, który 27 czerwca podpisało 18 partnerów – przedstawicieli poszczególnych samorządów. Samorząd Gminy Pułtusk reprezentował Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk przy kontrasygnacie skarbnik Miasta Pułtusk Teresy Turek.

23 listopada 2021 r. przedstawiciele 18 samorządów podpisali Umowę o Partnerstwie. Była ona jednym z dokumentów aplikacyjnych w ramach drugiego etapu naboru projektów do Programu Kolej+. 22 kwietnia 2022 r. Lider projektu Miasto i Gmina Serock zostały poinformowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania. Obejmie ono studium projektowo-techniczne wraz z wykupem nieruchomości, którego wartość oszacowana została na kwotę ponad 306 mln zł. Wsparcie z programu Kolej+ pokryje 85 proc. kosztów inwestycji. Zgodnie z wymaganiami programu Kolej+, samorządy zgłaszające projekt, powinny pokryć co najmniej 15 proc. jego wartości, czyli 45,9 mln zł. Szczegółowe zasady współfinansowania projektu przez poszczególnych Partnerów i Lidera określać będzie aneks do umowy partnerstwa. Całkowita wartość inwestycji to 2,1 mld zł.

Koszty związane z budową linii kolejowej przez Pułtusk, które w ramach partnerstwa poniesie Gmina Pułtusk to łącznie 2 349 172,80 zł. Kwota ta jest rozłożona na 6 lat po 382 528,80 zł rocznie.

Partnerami projektu są gminy: Pokrzywnica, Winnica, Karniewo, Szelków, Płoniawy Bramura, Krasne, Przasnysz, Wieliszew, Nieporęt, miasta: Maków Mazowiecki, Pułtusk Przasnysz, powiaty: legionowski, pułtuski, makowski, przasnyski. A także samorząd województwa mazowieckiego – zarząd zadeklarował dofinansowanie w wysokości 24,5 mln zł oraz uruchomienie 14 par pociągów na linii Zegrze-Przasnysz przez okres 5 lat od zakończenia inwestycji.

Kolejnym etapem realizacji Projektu będzie zawarcie umowy pomiędzy Liderem Projektu a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A.

Opr. na podstawie informacji Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Foto: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.