Facebook
Facebook
YouTube

Gmina Pułtusk została zakwalifikowana jako partner Samorządu Województwa Mazowieckiego w unijnym projekcie pod nazwą „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku. Szkoła otrzyma sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zdalnych lekcji. Odbędą się również szkolenia, przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania, dla nauczycieli z prowadzenia nauki w formie zdalnej oraz zdalne instruktaże.

Wartość projektu to 35 mln zł, w tym 28 mln zł to środki z UE, a ponad 5,2 mln zł to środki z budżetu województwa mazowieckiego. Istotnym jest to, że partnerzy – samorządy nie muszą zabezpieczyć w swoich budżetach środków na wkład własny.

oprac. Wydział Edukacji i Promocji