Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Dzięki dofinansowaniu z programu Zdalna Szkoła + przedstawiciele Gminy Pułtusk – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk Mateusz Miłoszewski i Sekretarz Miasta Patrycja Kazimierczak w piątek (11 września br.) przekazali dyrektorom pułtuskich szkół podstawowych kolejne 25 laptopów z przeznaczeniem dla uczniów do nauki zdalnej. W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 114 972,00 zł zakupiono ogółem 39 laptopów z których 14 przekazano już szkołom w maju br.  Łącznie w trudnym 2020 roku Gmina Pułtusk pozyskała wsparcie w wysokości  194 422,00 zł przeznaczając je na zakup 74 laptopów dla uczniów pułtuskich szkół.

Wydział Edukacji i Promocji