droga w Płocochowie wybudowana z Funduszu Dróg Samorządowych
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Pierwszą zrealizowaną inwestycją drogową w Gminie Pułtusk dofinansowaną w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ze środków Państwowego Funduszu Celowego było zadanie pn.:: „Przebudowa drogi gminnej we wsi Płocochowo w Gminie Pułtusk”.

Kwota dofinansowania: 1 676 115,00 zł.

Wymiana nawierzchni jezdni o długości 3992 m  oraz chodników przyczyniła się do podniesienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i poprawy warunków korzystania z drogi.

Zadanie obejmowało dwa docinki dróg w miejscowości Płocochowo łączących drogę wojewódzką nr 571 i drogę z drogą powiatową nr 3404W.

– Pierwszy remontowany odcinek  o długości 3 441 m. stanowi kontynuację rozpoczętej w 2015 r. przebudowy drogi łączącej drogę powiatową nr 3404W z drogą wojewódzką nr 571.

Na tym odcinku oprócz przebudowy drogi wyremontowany został również most.

– Drugi odcinek drogi o długości 551 m. prowadzi do Szkoły Podstawowej oraz świetlicy wiejskiej w Płocochowie. Tu oprócz jezdni i poboczy wykonany został chodnik szer. 2 m. oraz  zatoka autobusowa. W celu poprawy bezpieczeństwa wprowadzone zostało wyniesione przejście dla pieszych wraz z oświetleniem solarnym ulokowane w newralgicznym punkcie tj. naprzeciwko budynku szkoły.  

Wykonawca robót: firma Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk.

Łączny koszt inwestycji: 3 442 343,43 zł.