remont mostu zdjęcie z lotu ptaka
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W ramach środków otrzymanych  z Funduszu Dróg Samorządowych, ze środków Państwowego Funduszu Celowego realizowana jest inwestycja pn.:  „Remont ciągu ulic Starego Miasta o długości 1523 m wraz z mostem w Pułtusku”.

Ciąg ulic Starego Miasta tworzy szlak dojazdowy do centrum historyczno – kulturowego miasta jakim jest unikalny w skali Europy najdłuższy, brukowany rynek, a także znajdujące się wokół niego zabytki skali światowej: Bazylika kolegialna, Zamek Biskupów Płockich – Dom Polonii, Kościół Św. Piotra i Pawła oraz szereg kamienic wpisanych do rejestru zabytków.

Remont ulic Starego Miasta poprzez wymianę nawierzchni jezdni  oraz chodników przyczyni się do podniesienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawi warunki korzystania z dróg. Nowe wyniesione przejścia dla pieszych ograniczą prędkość samochodów, a tym samym zwiększą bezpieczeństwo pieszych. Realizacja inwestycji poprawi dostępność do centrum miasta, instytucji publicznych, szkół, urzędów i posesji oraz pozwoli na rozdzielenie ruchu tranzytowego z  lokalnym, jako że ciąg ulic  stanowi małą, miejską obwodnicą odcinka Drogi Krajowej nr 61.

Kwota dofinansowania tj.:  5 755 877,00 stanowi 70 % łącznych planowanych nakładów na realizację zadania, w ramach którego wyremontowane zostaną następujące ulice:

– ul. Nowy Rynek,

– ul. Panny Marii,

– ul. Nadwodna,

– ul. Świętojańska,

– ul. Plac Teatralny,

– ul. Marii Konopnickiej,

– ul. P. Skargi,

– ul. Benedyktyńska.

Pasy jezdne ulic  Benedyktyńskiej, M. Konopnickiej, Świętojańskiej i P. Skargi wykonane zostaną z kostki kamiennej a chodniki z płyt granitowych. W ramach zadania wyremontowany został również most Świętojański. Nawierzchnie pozostałych ulic wykonane będą z masy bitumicznej a chodniki z kostki brukowej betonowej.

W celu poprawy bezpieczeństwa zostały wprowadzone wyniesione przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem solarnym.

Wykonawcy:

Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk

Kacice 76

06-100 Pułtusk

Brukarstwo Paweł Goc

Nasierowo Dolne 23

06-420 Gołymin

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Mostowych „PYLON” Sp. z o.o.

ul. Czarnieckiego 30/31 lok 209

73-111 Stargard ]

Nadzór Inwestorski:

BIKSBIT Sp. z o.o.

ul. Aleja Jana Pawła II 27

00-867 Warszawa

Nadzór Archeologiczny poszczególnych etapów:

– Pracownia Archeologiczno- Konserwatorska „Szpila” Jakub Affelski

 Grabówiec  93b

 06-100 Pułtusk

– Archeolog Marek Gierlach

Całkowita wartość inwestycji wynosi:  9 615 259,23 zł.