spotkanie z Marszałkiem
Facebook
Facebook
YouTube

W czwartek, 9 lipca w Pułtusku na zaproszenie Burmistrza Wojciecha Gregorczyka, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik spotkał się z włodarzami miast – Pułtuska, Serocka – Arturem Borkowskim, Makowa Mazowieckiego – Tadeuszem Ciakiem i Przasnysza – Łukaszem Chrostowskim oraz przedstawicielami samorządu powiatu pułtuskiego: Starostą Pułtuskim Janem Zalewskim i Przewodniczącym Rady Powiatu Tadeuszem Nalewajkiem.

Spotkanie było kontynuacją wcześniej nawiązanej współpracy samorządów ww. miast w sprawie wspierania  inicjatywy budowy linii kolejowej relacji Zegrze – Przasnysz, którą potwierdzono porozumieniem zawartym 24 czerwca br. w Przasnyszu.

spotkanie z Marszałkiem

Podczas spotkania Jakub Szymański – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Urzędu Miasta i Gminy w Serocku przedstawił „Wstępne założenia projektu budowy nowego szlaku komunikacyjnego Zegrze – Przasnysz”. Podkreślano, że realizacja przedmiotowego projektu to: dźwignia i warunek rozwoju, wzrost jakości życia mieszkańców gmin północnego Mazowsza, pozbawionych infrastruktury kolejowej, poprawa bezpieczeństwa, polepszenie jakości środowiska, zmniejszenie obciążenia i poprawa przepustowości innych szlaków kolejowych (LK nr 9  Warszawa-Gdańsk), wzrost bezpieczeństwa państwa, wzrost atrakcyjności turystycznej.

spotkanie z Marszałkiem

Marszałek Adam Struzik zapewnił o wsparciu inicjatywy samorządowców, uznając celowość tego projektu. Zostanie on wpisany do dokumentów planistycznych województwa mazowieckiego.  Ponadto nowy szlak komunikacyjny Zegrze – Przasnysz został ujęty w master planie Warszawskiego Węzła Kolejowego. Realizacja inwestycji możliwa jest jedynie przy udziale funduszy unijnych. Marszałek zaproponował, aby  samorządy zawiązały w tej sprawie  stowarzyszenie, zawarły umowę partnerską oraz zleciły opracowanie specjalistycznej analizy, która wskazywałaby najkorzystniejsze rozwiązanie w zakresie transportu niskoemisyjnego w tym pasie/korytarzu.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć dalszej współpracy w przedmiotowej sprawie.

Wydział Edukacji i Promocji
Urzędu Miejskiego w Pułtusku