Facebook
Facebook
YouTube

W Pułtusku zostały zamontowane trzy ławki solarne z funkcją ładowania urządzeń przenośnych poprzez USB oraz indukcję QI. Jedna ławka umożliwia jednoczesne ładowanie czterech urządzeń przenośnych.

Na ławkach znajdują się tabliczki z informacją o urządzeniu dla osób niedowidzących i niewidomych w języku brailla.

Ławki znajdują się na terenie „Wyspy”  przy fontannie i Placu Piłsudskiego.

Przedsięwzięcie zrealizowano z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 „Dziedzictwo kulturowe” w ramach zadań inwestycyjnych „Dobra kultury Pułtuska-Poprawa dostępności do zasobów kultury w Gminie Pułtusk” oraz „Dobra kultury Pułtuska- Wzrost regionalnego potencjału turystycznego w Pułtusku”.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

W NAJBLIŻSZYM CZASIE W PUŁTUSKU…