Zdjecie mostu Benedyktyńskiego
Facebook
Facebook
YouTube

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że od 8 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z rozpoczęciem prac przy rozbudowie mostu Benedyktyńskiego. Odcinek ul. Benedyktyńskiej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia prac przy moście, będzie wyłączony z ruchu samochodowego. Wyłączony z ruchu będzie również obręb skrzyżowania ul. Benedyktyńskiej z ul. Nadwodną. Do ul. Nadwodnej dojazd będzie możliwy od strony ul. 3 Maja ulicą Glinki. Ulica Glinki na czas prowadzenia robót będzie ulicą dwukierunkową, na której będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się i postoju. Dojazd do rynku zostanie zapewniony od strony pl. Teatralnego ulicą Świętojańską.
Dla ruchu pieszego, na czas prowadzenia robót w obrębie mostu Benedyktyńskiego, zostanie zbudowana tymczasowa przeprawa dla pieszych.
 Osoby korzystające ze środków pływających uprasza się o korzystanie z kanału „B”.
Prosimy o uważne stosowanie się do wprowadzonej tymczasowej  organizacji ruchu.
Rozbudowa mostu ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych. Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącej konstrukcji,  rozbiórkę skarp i schodów. Nawierzchnia jezdni
o szerokości 6,05 m zostanie wykonana z kostki kamiennej. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych zostały zaprojektowane obustronne chodniki o szerokości 3 m. Wykonawca robót został wyłoniony w trybie postępowania przetargowego, przedstawiając ofertę na kwotę 2 992 734,73 zł.  Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 80% inwestycji  z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a wkład własny Gminy wynosi 20% kosztów inwestycji.  
Przepraszamy za uciążliwość w ruchu drogowym i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w obrębie prowadzonych robót i na objazdach.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych