Baner 3 dot. remontu elewacji PSP nr 1. treść baneru: na górze logo Mazowsze dla zabytków poniżej informacja Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pułtusku Etap III Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województa Mazowieckiego poniżej herb Samorządu Województa Mazowieckiego oraz logo Mazowsze serce Polski
Facebook
Facebook
YouTube

Trzy lata temu, dzięki dofinansowaniu w kwocie 100 tys. zł otrzymanemu od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i środkom własnym, rozpoczęte zostały prace renowacyjne związane z osuszaniem z wilgoci kapilarnej piwnic i murów budynku szkolnego przy ulicy Marii Konopnickiej 5 oraz rozpoczęto remont ścian elewacji. Był to jednak dopiero początek planowanych działań.

W następnym roku kontynuowano remont elewacji z dwóch źródeł:  z funduszy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 160 tys. zł oraz z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – 100 tys. zł.

W minionym roku dzięki dofinansowaniu w kwocie 200 tys. zł otrzymanemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2023” zrealizowano zadanie pod nazwą „Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pułtusku – Etap II”.

Dotychczasowe koszty inwestycji to 770,5 tys. zł w tym:
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków:               260 tys. zł,
Marszałek Województwa Mazowieckiego:                          300 tys. zł.
środki własne Gminy Pułtusk:                                             210,5 tys. zł.

Mając na uwadze potrzebę kompleksowego sfinalizowania robót, Gmina Pułtusk podjęła starania o pozyskanie wsparcia finansowego na kontynuację niezbędnych prac remontowych budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku.

Tuż przed Wielkanocą, 27 marca 2024 r. do Urzędu Miejskiego w Pułtusku wpłynęła informacja, iż kolejne zadanie tj. „Remont elewacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pułtusku – Etap III” uzyskało dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2024”.

Bardzo cieszy nas fakt, że w bieżącym roku dzięki konsekwentnym działaniom sfinalizujemy zadanie w zakresie remontu elewacji budynku.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych