SMART TOWN CONGRESS 73
Facebook
Facebook
YouTube

22 i 23 marca 2024 r. (piątek – sobota) na Zamku w Pułtusku odbył się Smart Town Congress – Tworzymy Miasto Przyszłości. Ideą Kongresu jest promowanie miasta nowoczesnego i ekologicznego. Wydarzenie było skierowane do:

  • samorządowców miast i gmin do 100 tys. mieszkańców,
  • jednostek i spółek miejskich zajmujących się ochroną środowiska, inwestycjami, energetyką, mieszkalnictwem, turystyką, promocją zdrowego stylu życia,
  • firm i organizacji, które pomagają na co dzień w zakresie szeroko rozumianej ekologii i zdrowia publicznego,
  • mieszkańców Pułtuska i gości.

Kongres składał się z dwóch części:

1) merytorycznej – w ramach której przeprowadzono pięć paneli tematycznych wraz z prezentacjami oraz wywiadów z gośćmi na czele z Konradem Wojnarowskim Podsekretarzem Stanu, Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zbigniewem Deptułą, Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (22 marca),

2) wystawienniczej – z dostępem do licznych wystaw, warsztatów i ekspozycji z zakresu ochrony środowiska dla dzieci i dorosłych, promujących ochronę środowiska (22 i 23 marca).

Podczas kongresu promowano: zdrowe żywienie, segregację odpadów, transport publiczny – bezemisyjne pojazdy, aktywność fizyczną oraz nowoczesną edukację. Podczas wydarzenia Smart Town Congres zaprezentowano dwa duże projekty miejskie łączące ochronę środowiska i technologię:

1) System Roweru Miejskiego – Eco Rower oraz pilotażowe wdrożenie pierwszego w Europie hubu komunikacyjnego Seedia, składającego się z nowoczesnego przystanku autobusowego oraz stacji rowerowej zasilanej energią słoneczną;

2) “Eco Smart Town” od firmy Skriware dynamiczna makieta miasta, zaprojektowana i zbudowana razem z dziećmi i młodzieżą z Pułtuska, tłumacząca funkcjonowanie nowoczesnego i ekologicznego miasta.

Podczas Smart Town Congress wręczono Statuetki LIDERA. Laureatów nagrodzono za realizację pionierskich, kompleksowych działań na rzecz ochrony środowiska, które powinny być wzorem dobrych praktyk dla samorządów. Wyróżniono następujące  samorządy:

  • Miasto Łomżę – za elektryczny transport miejski, system roweru miejskiego oraz kartę mieszkańca;
  • Miasto Legionowo – za  sukcesy w walce z niską emisją, nowoczesne oświetlenie uliczne oraz parki kieszonkowe;
  • Miasto Lidzbark Warmiński – za ciepłownie przyszłości i wprowadzenie zeroemisyjnego transportu miejskiego;
  • Gminę Winnica – za najdłuższą ścieżkę rowerową w regionie północnego Mazowsza zasilaną energią solarną oraz rozpoczęcie realizacji biogazowni w lokalnym zakładzie mleczarskim;
  • Gminę Izabelin – za jeden z najskuteczniejszych programów ekologicznych dla mieszkańców wraz z zachętami do bycia bardziej eko;
  • Miasto Rybnik – za skuteczne wdrażanie idei czystego powietrza i Rybnickiego Zagłębia Wodorowego, czyli systemu odpadowego i miejskiego transportu opartego o wodór.

Organizatorami Smart Town Congress byli: Eco Pułtusk (spółka miejska zajmująca się czystością, zielenią i komunikacją w Pułtusku), Urząd Miejski w Pułtusku na czele z Burmistrzem Wojciechem Gregorczykiem oraz grupa działania 4 Pułtusk. Uczestnikami i współorganizatorami wydarzenia były jednostki gminne i powiatowe, firmy i organizacje społeczne. Realizację Kongresu wsparli również: Starostwo Powiatowe w Pułtusku oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wśród partnerów biznesowych byli m.in. Grupa Polmlek, Helen Green, HAUG Chemie, Hewea (producent systemów do segregacji odpadów), Globtrak (dostawca systemów teleinformatycznych do flot), GP Truck Polska, Renault Trucks (który zaprezentował dwu-komorową śmieciarkę elektryczną), Scania, Sipeko (producent nowoczesnych worków do zbiórki odpadów), e-Van (producent polskiej elekrytcznej ciężarówki), Euros Energy, Sunday Polska, Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Carolina Toyota Ostrołęka, Skoda Grupa Auto Wimar, Foleko, J King, PEC Pułtusk, PWiK Pułtusk, TBS Pułtusk i wielu innych.

Inf. Eco Pułtusk sp. z o.o.

Fot. Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pułtusku