Kategoria: INWESTYCJE

Przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku powstała nowa ścieżka edukacyjno-przyrodnicza. Na jej dofinansowanie przyznano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 80.000,00 zł, co stanowiło 82,83% całkowitego kosztu zadania. Inwestycja zamknęła się w kwocie 96.586,00 zł. Dzięki dofinansowaniu powstałaczytaj więcej…

Konferecja eko-Pułtusk

W dniu 19 grudnia br. w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się konferencja podsumowująca realizację  projektu pn.:  „Przyjaciele natury w Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem konferencji było podsumowanie zrealizowanych w projekcie działań i omówienieczytaj więcej…

Przedszkole Nr 5 - po remoncie

11 grudnia w Przedszkolu Miejskim Nr 5 dokonano odbioru robót remontowych wykonywanych w okresie od lipca do listopada bieżącego roku przez firmę TOM-BUD Zakład Budownictwa Ogólnego, Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski. W ramach zadania przebudowano i przeprowadzono całkowitą modernizację dwóch łazienek, wyremontowane zostały kuchnia, pomieszczenia biurowe i sale dydaktyczne naczytaj więcej…

W okresie jesiennym zostały zrealizowane nasadzenia drzew i krzewów w kilku miejscach na terenie miasta, będących do tej pory rejonami zaniedbanymi a niekiedy zupełnie zapomnianymi. Nowy estetyczny wygląd zyskały między innymi: skwer przy zbiegu ulic Rynek i Młodzieżowej, pasaż wzdłuż ulicy Słowackiego przy ogrodzeniu Domu Polonii, zielone przestrzenie w ciąguczytaj więcej…

Otwarcie lodowiska w Pułtusku

Zapraszamy na lodowisko przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku, ul. New Britain 1. Oficjalnemu otwarciu lodowiska, które odbyło się 7 grudnia towarzyszyła zabawa utrzymana w duchu sportowym. Nie mogło zabraknąć podczas takiego wydarzenia eco maskotki Pułtusia, św. Mikołaja na łyżwach, który dla wszystkich miał drobne upominki oraz bajkowychczytaj więcej…

Zakończono prace związane z zagospodarowaniem i nadaniem nowej funkcji dla sześciu obszarów w gminie Pułtusk w ramach inwestycji pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastachczytaj więcej…

Zakończone zostały prace remontowe przy renowacji i konserwacji zewnętrznych ścian najstarszego budynku w Pułtusku – wieży ratuszowej przy ulicy Rynek 43. Działania prowadzone były od połowy sierpnia tego roku, a ich efektem jest nie tylko wizualna poprawa estetyki jednej z najpiękniejszych i najważniejszych wizytówek miasta, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwaczytaj więcej…

W czwartek, 21 listopada 2019 r. odebrano roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pn. „Budowa boiska w parku osiedlowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Boisko zlokalizowane jest przy ul. Sarbiewskiego w Pułtusku.  Prace realizowała firma  „Complexe Sportif Grażyna Kowalska” z Tłuszcza. Inwestycja współfinansowana jest z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu:czytaj więcej…

Dobiegają końca prace związane z urządzaniem terenów zieleni w mieście i Gminie Pułtusk, realizowane w ramach projektu „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II,  Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Zobaczczytaj więcej…

Zakończono realizację zadań realizowanych przy udziale środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, kwota dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. Każde z objętych dofinansowaniem Sołectw otrzymało kwotę 10 tysięcy złotych.   Dofinansowaniem objęto Sołectwa: – Kleszewo: zadaszenie budynku socjalno-magazynowego – Lipniki Nowe: zagospodarowanie terenu poprzez wybudowanie pomostu nad stawem, wiaty wolnostojącejczytaj więcej…

10 października komisja składająca się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Pułtusku, radnego Rady Miejskiej z Trzcińca, wykonawcy i Inspektora Nadzoru odebrała roboty drogowe związane z przebudową drogi w Trzcińcu.  Na realizację inwestycji pozyskano środki w wysokości 215.000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntówczytaj więcej…