Kategoria: INWESTYCJE

wyremontowany dach świetlicy w Przemiarowie

Trwa modernizacja świetlicy wiejskiej w Przemiarowie. W ramach zakończonego pierwszego etapu inwestycji, 18 lutego br. odbył się odbiór wyremontowanego dachu. Wartość robót to 195 570 zł brutto. Wykonawca dodatkowo, poza swoim zakresem prac, usunął odparzony tynk ze stropów i ścian oraz wykonał odgrzybianie zarażonej biologicznie powierzchni. Dalsze prace polegać będączytaj więcej…

Przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku powstała nowa ścieżka edukacyjno-przyrodnicza. Na jej dofinansowanie przyznano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 80.000,00 zł, co stanowiło 82,83% całkowitego kosztu zadania. Inwestycja zamknęła się w kwocie 96.586,00 zł. Dzięki dofinansowaniu powstałaczytaj więcej…

Konferecja eko-Pułtusk

W dniu 19 grudnia br. w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się konferencja podsumowująca realizację  projektu pn.:  „Przyjaciele natury w Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem konferencji było podsumowanie zrealizowanych w projekcie działań i omówienieczytaj więcej…

Przedszkole Nr 5 - po remoncie

11 grudnia w Przedszkolu Miejskim Nr 5 dokonano odbioru robót remontowych wykonywanych w okresie od lipca do listopada bieżącego roku przez firmę TOM-BUD Zakład Budownictwa Ogólnego, Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski. W ramach zadania przebudowano i przeprowadzono całkowitą modernizację dwóch łazienek, wyremontowane zostały kuchnia, pomieszczenia biurowe i sale dydaktyczne naczytaj więcej…

W okresie jesiennym zostały zrealizowane nasadzenia drzew i krzewów w kilku miejscach na terenie miasta, będących do tej pory rejonami zaniedbanymi a niekiedy zupełnie zapomnianymi. Nowy estetyczny wygląd zyskały między innymi: skwer przy zbiegu ulic Rynek i Młodzieżowej, pasaż wzdłuż ulicy Słowackiego przy ogrodzeniu Domu Polonii, zielone przestrzenie w ciąguczytaj więcej…

Otwarcie lodowiska w Pułtusku

Zapraszamy na lodowisko przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Pułtusku, ul. New Britain 1. Oficjalnemu otwarciu lodowiska, które odbyło się 7 grudnia towarzyszyła zabawa utrzymana w duchu sportowym. Nie mogło zabraknąć podczas takiego wydarzenia eco maskotki Pułtusia, św. Mikołaja na łyżwach, który dla wszystkich miał drobne upominki oraz bajkowychczytaj więcej…

Zakończono prace związane z zagospodarowaniem i nadaniem nowej funkcji dla sześciu obszarów w gminie Pułtusk w ramach inwestycji pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku” realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastachczytaj więcej…

Zakończone zostały prace remontowe przy renowacji i konserwacji zewnętrznych ścian najstarszego budynku w Pułtusku – wieży ratuszowej przy ulicy Rynek 43. Działania prowadzone były od połowy sierpnia tego roku, a ich efektem jest nie tylko wizualna poprawa estetyki jednej z najpiękniejszych i najważniejszych wizytówek miasta, ale przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwaczytaj więcej…

W czwartek, 21 listopada 2019 r. odebrano roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pn. „Budowa boiska w parku osiedlowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Boisko zlokalizowane jest przy ul. Sarbiewskiego w Pułtusku.  Prace realizowała firma  „Complexe Sportif Grażyna Kowalska” z Tłuszcza. Inwestycja współfinansowana jest z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu:czytaj więcej…

Dobiegają końca prace związane z urządzaniem terenów zieleni w mieście i Gminie Pułtusk, realizowane w ramach projektu „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II,  Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Zobaczczytaj więcej…

Zakończono realizację zadań realizowanych przy udziale środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019, kwota dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych. Każde z objętych dofinansowaniem Sołectw otrzymało kwotę 10 tysięcy złotych.   Dofinansowaniem objęto Sołectwa: – Kleszewo: zadaszenie budynku socjalno-magazynowego – Lipniki Nowe: zagospodarowanie terenu poprzez wybudowanie pomostu nad stawem, wiaty wolnostojącejczytaj więcej…