Kategoria: INWESTYCJE

Kamienica przy ul. 17 Sierpnia 4

Gmina Pułtusk wykonała z własnych środków nową drewnianą klatkę schodową w kamienicy przy ulicy 17 Sierpnia 4, administrowanej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Pułtusk Sp. z o.o. Stan poprzedniej klatki schodowej był co najmniej niezadowalający i potrzebna była naprawa interwencyjna, podobnie zresztą jak wygląd i sprawność drzwi wejściowych, które również zostałyczytaj więcej…

Rozpoczął się remont mostu Senatorskiego zwanego potocznie „mostkiem dla zakochanych”. Przewidziana jest naprawa jego nawierzchni, jak również zabezpieczenie części metalowych przed korozją i odtworzenie powłok malarskich oraz konserwacja przyczółków. Prace zaplanowane zostały na okres do 15 lipca br., oczywiście pod warunkiem, że dopisze pogoda. Wprawdzie można już zamiennie przechodzić nieodległymczytaj więcej…

Remont kamienicy Rynek 13

Od ponad miesiąca nie da się nie zauważyć potężnego remontu jednej z najstarszych kamienic na pułtuskim Rynku tzw. „Trzynastki”. Warto przypomnieć, że projekt remontu kamienicy zakłada przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z wyposażeniem. Inwestycja realizowana jest w ramach  projektu „Poprawa dostępności do zasobów kulturyczytaj więcej…

Most Świętojański został otwarty, poświęcony, a salut armatni obwieścił to ważne długo oczekiwane wydarzenie. Po uroczystości bieżące i przyszłe inwestycje drogowe na terenie Gminy Pułtusk zostały omówione na konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim. Krótki rys historyczny mostu Świętojańskiego. W okresie od XV do XVII stulecia Pułtusk stanowił jeden z głównychczytaj więcej…

Rozważano aż trzy projekty balustrad – trzy różne wersje. Wygląd balustrad, kształt detali, ich grubość, były na bieżąco konsultowane i niejednokrotnie modyfikowane. Poszczególne warianty ewaluowały w miarę rzeczowego postępu prac. Chodziło o nawiązanie do historycznych tradycji obarierowania pułtuskich mostów usytuowanych na prawym ramieniu Narwi okalającym Wyspę. Ostateczną akceptację władz konserwatorskichczytaj więcej…

Aleja Wyszyńskiego - odbiór

W dniu 17 czerwca br. nastąpił odbiór robót w Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego wykonanych w ramach zadania pn.: „Kompleksowa poprawa warunków komunikacji pieszej i rowerowej w Pułtusku poprzez przebudowę ciągu ulic jako element gospodarki niskoemisyjnej w subregionie ciechanowskim”. Warto przypomnieć, że zakres robót obejmował przebudowę odcinka trasy od skrzyżowania zczytaj więcej…

W dniu 10 czerwca br. Gmina Pułtusk zawarła dwie umowy z Województwem Mazowieckim. Pierwsza umowa dotyczy udzielenia dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 215.000 zł na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Nazwa inwestycji: „Przebudowa drogi w miejscowości Chmielewo w Gminie Pułtusk”. Dzięki udzielonejczytaj więcej…

Remont drogowy - osiedla rejon "Koszar"

Od poniedziałku 15 czerwca br. rozpoczną się od dawna planowane roboty drogowe na terenie osiedla w rejonie „Koszar”. W trakcie ww. prac remontowych przewidziano demontaż wszystkich starych płyt chodnikowych i innych elementów chodnika wzdłuż budynków przy alei Wojska Polskiego 36, 36A i 36B. Nowe chodniki będą wykonane z kostki betonowej.czytaj więcej…

Odbiór robót na lodowisku

W dniu 8 czerwca br. odebrano kolejne roboty związane z budową i urządzaniem infrastruktury lodowiska stałego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4, przy ul. New Britain 1. W ubiegłym roku wykonana została płyta lodowiska wraz z wbudowanym systemem chłodzącym i kanałem technologicznym co umożliwiło jego funkcjonowanie w minionym sezonie zimowym.czytaj więcej…

W połowie maja br. na pułtuskim Rynku pojawiło się dziesięć atrakcyjnie wykonanych donic. Początkowo rozmaicie interpretowano cel ich sprowadzenia. Wczoraj jednak donice zostały zapełnione sadzonkami rośliny ozdobnej znanej pod nazwą Begonia Dragon i od tej pory właśnie ten kwiat będzie dodawał uroku naszemu wielowiekowemu Rynkowi i innym bliskim zabytkom. Dodaćczytaj więcej…