W dniu 27 kwietnia br. w związku z występującą pandemią koronawirusa COVID-19 strażacy z Ochotniczej Straży w Pułtusku rozpoczęli w porozumieniu z Gminą Pułtusk dezynfekcję miejsc użyteczności publicznej. W pierwszym etapie została przeprowadzona dezynfekcja przystanków i wiat przystankowych, które są w zarządzie Urzędu Miejskiego w Pułtusku na terenie sołectw takichczytaj więcej…

edukacja

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przerwa w nauczaniu stacjonarnym zostaje przedłużona o kolejne cztery tygodnie – do 24 maja br. Przypominamy, że w czasie ograniczeniaczytaj więcej…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa logo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z powodu utrudnień związanych z pandemią koronawirusa, wydłużyła terminy naborów wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią, a także w nawadnianie gospodarstw. Do 17 czerwca 2020 r.przedłużony został termin na dostarczanie wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji wczytaj więcej…

Jak wcześniej wspomniano Gmina Pułtusk przyjęła jako zasadę ponowne wykorzystanie rozbiórkowych materiałów drogowych. Dzięki takiej strategii stało się możliwe dokonanie wielu przekładek nawierzchni z kostki betonowej pochodzącej z ulic Rynek, Nowy Rynek, Konopnickiej, Benedyktyńskiej, Świętojańskiej i Jana Pawła II. Odzyskaną kostkę wykorzystuje się do budowy nowych składników infrastruktury lub uzupełnianiaczytaj więcej…

stomatolog

Na podstawie pisma Dyrektora Generalnego Szpitala Powiatowego Gajda – Med. Sp. z o. o. informujemy, że lek. stomatolog Elżbieta Woźniak udziela świadczeń stomatologicznych w Przychodni przy ul. 3 Maja 5 zgodnie z poniższym harmonogramem: poniedziałek w godzinach od 12.00 do 17.00 wtorek w godzinach od 12.00 do 17.00 – realizacjaczytaj więcej…

W dniu 24 kwietnia br. w samo południe wykonano betonowanie uprzednio uzbrojonej kapy chodnikowej do granicy granitowego krawężnika mostu Świętojańskiego, usytuowanej od strony południowej. Kolejnym etapem będzie wykonanie analogicznych robót od strony północnej. Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowychczytaj więcej…

Kamil Szczepański prezes PPUK Pułtusk

Pan Kamil Szczepański został powołany z dniem 4 kwietnia 2020 r. do Zarządu Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., obejmując jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Nowo powołany Prezes jest absolwentem Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie – Wydziału Zarządzanie (Specjalizacja: Zarządzanie w Sektorze Administracji Publicznej). Swoją drogę zawodową rozpoczął wczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku przekazuje informację Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o., że odbiór odpadów popiołu i szkła dla rejonów: IA, IB, IIA i IIB odbywać się będzie jutro tj. 25.04.2020 r. Referat Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiskaczytaj więcej…

Sticky

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 697) i zarządzeniem nr 166/2020 Burmistrza Miasta Pułtusk z  dnia 22 kwietnia 2020r w sprawie ograniczenia dostępu interesantów do pomieszczeń Urzęduczytaj więcej…