Miesiąc: Luty 2021

INFOGRAFIKA DO FILMU

Dobiega końca wdrożenie projektu pn. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”, realizowanego przez Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku, reprezentowany przez pana Włodzimierza Kaczmarczyka – Prezesa Zarządu i pana Jacka Elaka – Członka Zarządu, jednego z największych przedsięwzięć pod względem wartości realizowanych wczytaj więcej…

kondolencje Elżbieta Bogucka

„Ludzi do ludzi zbliżasz i stale uczysz odchodzić”ks. Jan Twardowski Pani Elżbiecie Boguckiej Zastępcy Dyrektora ds. Społecznych Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy w trudnych chwilach po stracie męża Jana Lityńskiego składa Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczykczytaj więcej…

poieniądze podatki inforgrafika

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 15 marca 2021 r. upływa termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego. Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Pułtusku lub na rachunekczytaj więcej…

Lodowisko

Urząd Miejski w Pułtusku informuje o zakończeniu sezonu lodowiskowego w niedzielę 28 lutego br. Od 1 marca lodowisko w naszym mieście będzie nieczynne. Szkoda wprawdzie, że sezon lodowiskowy ze względu na długotrwałe obostrzenia w związku z pandemią COVID-19 okazał się zbyt krótki. Ponadto bardzo szybko zmienia się aura pogodowa zczytaj więcej…

W związku z ryzykiem przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie poziomu II obowiązujące od godz. 8.00 dnia 23.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 23.02.2021 r. na terenie gminy Pułtusk.  Ze względu na rodzaj zagrożenia szczególną ostrożność powinny zachować kobietyczytaj więcej…

zasady segregacji odpadów ulotka. na kremowym tle tabelka. duży napis Zasady segregacji odpadów na terenie cemntarza. W tabelce rysunki odpadów posegregowane zgodnie z kolorami pojemników

Zarządcy cmentarzy (I-ego i II-ego): Parafia pw. św. Mateusza w Pułtusku oraz Parafia pw. św. Stanisława Kostki, Urząd Miejski w Pułtusku i Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. informują, że od 1 marca 2021 r. wdrażają segregację odpadów na cmentarzach parafialnych. Segregacja odpadów na cmentarzu polegać będzie na wyodrębnieniu odpadów: BIODEGRADOWALNYCHczytaj więcej…

Remont piwnic starego ratusza

W połowie września ubiegłego roku informowaliśmy Czytelników o wznowieniu prac remontowo-adaptacyjnych piwnic starego ratusza po doraźnej przerwie, podyktowanej wstrzymaniem remontu, którego przyczyną było odkrycie dodatkowych podziemnych pomieszczeń. Nie zostały one wcześniej zidentyfikowane, ponieważ pozostawały zamurowane. Odkrycie należało skonsultować z konserwatorem zabytków i po dokonaniu uzgodnień – przeprojektować całość przedsięwzięcia.Obecnie praceczytaj więcej…

Cięcia pielęgnacyjne drzew

Od 22 stycznia do 28 lutego br. na terenie miasta prowadzone są cięcia pielęgnacyjne drzew. W ramach cięć wykonuje się prace polegające na usunięciu obumarłych gałęzi oraz korekcji koron drzew w celu poprawy statyki i estetyki drzewostanu. Zabiegami pielęgnacyjnymi zostały objęte drzewa rosnące wzdłuż kanałków, w Parku Narutowicza, wzdłuż ulic:czytaj więcej…

czerwony-przycisk-uwaga

W związku ze zmianą decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2021 r. informujemy, że w wyjątkowych przypadkach dowóz osób, które nie  mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień przeciw COVID-19 może być realizowany również poza granica Gminy Pułtusk, jednak nie dalej niż 20 km od granic pozostałych gmin. Jednocześnie informujemy, żeczytaj więcej…

burmistrz- stanowisko w sprawie integralności Mazowsza

Jako Burmistrz Miasta Pułtusk wyrażam zaniepokojenie planami podziału województwa mazowieckiego i zdecydowanie opowiadam się za zachowaniem integralności Mazowsza. Reprezentując jedną z mazowieckich gmin – Miasto i Gminę Pułtusk dostrzegam negatywne konsekwencje, które nasza wspólnota mieszkańców odczuje, jeżeli  plan podziału administracyjnego Mazowsza zostanie zrealizowany. Pierwszym argumentem przemawiającym za pozostawieniem status quoczytaj więcej…