INFOGRAFIKA DO FILMU
Facebook
Facebook
YouTube
Logo do projektów unijnych

Dobiega końca wdrożenie projektu pn. „Inwestycja sieci kanalizacyjnej i obróbki osadów w mieście Pułtusk”, realizowanego przez Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pułtusku, reprezentowany przez pana Włodzimierza Kaczmarczyka – Prezesa Zarządu i pana Jacka Elaka – Członka Zarządu, jednego z największych przedsięwzięć pod względem wartości realizowanych w ostatnich latach z udziałem środków unijnych, na terenie miasta Pułtusk.

Projekt polegał na budowie około 11 kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowie odcinka kanalizacji ogólnospławnej, kompleksowej modernizacji węzła odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Pułtusku, zakupie samochodu do konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej. Kierownikiem projektu była pani Wanda Kozińska, przez wiele lat pełniąca funkcję Wicedyrektora spółki PWiK ds. technicznych.

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego realizację projektu.

PWiK Sp. z o.o.