konsultacje nad strategią rozwiazywania problemów społecznych baner inforgrafika
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Szanowni Państwo

Zakończył się zasadniczy etap prac Zespołu zadaniowego związanego z opracowaniem dokumentu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026” obejmujący w szczególności przeprowadzenie analiz statystycznych i strategicznych, badania ankietowego wśród mieszkańców.

Powstał projekt dokumentu, stanowiący efekt prac Zespołu zadaniowego powołanego do opracowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026” składającego się z przedstawicieli instytucji publicznych oraz mieszkańców Gminy Pułtusk, którzy zaangażowali się w proces jego tworzenia.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie opinii oraz ewentualnych sugestii zmian w ramach prezentowanego projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026”.

Dokument został zamieszczony na stronie internetowej www.pultusk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku http://bip.pultusk.pl i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku http://bip.mops.pultusk.pl/

Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Gminy Pułtusk stale zamieszkujący na jej obszarze, którzy w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat.

Okres konsultacji: od 15 lutego 2021r. do 1 marca 2021r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

  1. Zbierania uwag i opinii z wykorzystaniem formularza elektronicznego, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia, przesłanego na adres sekretariat@mops.pultusk.pl. Publikacja przedmiotu konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.pultusk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku http://bip.pultusk.pl i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku http://bip.mops.pultusk.pl/
  2. Zbierania uwag i opinii pisemnych składanych w urnie znajdującej się w wejściu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, ul. 13 Pułku Piechoty 1.

Dokumenty do pobrania:

Projekt „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pułtusk na lata 2021-2026”kliknij

MOPS Pułtusk