Remont piwnic starego ratusza
Facebook
Facebook
YouTube

W połowie września ubiegłego roku informowaliśmy Czytelników o wznowieniu prac remontowo-adaptacyjnych piwnic starego ratusza po doraźnej przerwie, podyktowanej wstrzymaniem remontu, którego przyczyną było odkrycie dodatkowych podziemnych pomieszczeń. Nie zostały one wcześniej zidentyfikowane, ponieważ pozostawały zamurowane. Odkrycie należało skonsultować z konserwatorem zabytków i po dokonaniu uzgodnień – przeprojektować całość przedsięwzięcia.
Obecnie prace remontowe są już mocno zaawansowane i pojawiła się szansa na ich zakończenie i oddanie obiektu do użytku jeszcze w tym półroczu.
Przypomnijmy, że inwestycja jest realizowana zgodnie z projektem pn.: „Wzrost potencjału turystycznego w Pułtusku poprzez ochronę obiektów zabytkowych”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W załączeniu fotorelacja z przebiegu prac.


Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku