Cięcia pielęgnacyjne drzew
Facebook
Facebook
YouTube

Od 22 stycznia do 28 lutego br. na terenie miasta prowadzone są cięcia pielęgnacyjne drzew. W ramach cięć wykonuje się prace polegające na usunięciu obumarłych gałęzi oraz korekcji koron drzew w celu poprawy statyki i estetyki drzewostanu. Zabiegami pielęgnacyjnymi zostały objęte drzewa rosnące wzdłuż kanałków, w Parku Narutowicza, wzdłuż ulic: Młodzieżowa, Aleja Polonii, Słowackiego, Panny Marii, Nowy Rynek, Lipowa, Plac Teatralny. Zadanie na zlecenie Gminy Pułtusk wykonuje firma Centrum Ogrodów Grzegorz Czernik z Kacic.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku