zasady segregacji odpadów ulotka. na kremowym tle tabelka. duży napis Zasady segregacji odpadów na terenie cemntarza. W tabelce rysunki odpadów posegregowane zgodnie z kolorami pojemników
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Zarządcy cmentarzy (I-ego i II-ego): Parafia pw. św. Mateusza w Pułtusku oraz Parafia pw. św. Stanisława Kostki, Urząd Miejski w Pułtusku i Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. informują, że od 1 marca 2021 r. wdrażają segregację odpadów na cmentarzach parafialnych.

Segregacja odpadów na cmentarzu polegać będzie na wyodrębnieniu odpadów:

  1. BIODEGRADOWALNYCH (gałęzie, trawa, liście, kwiaty bez doniczek, naturalne wieńce) – pojemnik koloru brązowego,
  2. PAPIERU (papier, karton, tektura) – pojemnik koloru niebieskiego.
  3. TWORZYW SZTUCZNYCH oraz METALI (folie opakowaniowe, plastikowe oraz metalowe elementy zniczy, elementy wieńców z tworzyw sztucznych, plastikowe doniczki bez ziemi) – pojemnik koloru żółtego.
  4. SZKŁA (znicze szklane bez parafiny oraz plastikowych elementów, słoiki, wazony szklane, butelki) – pojemnik koloru zielonego.
  5. ZMIESZANYCH odpadów cmentarnych pozostałych po segregacji (piasek, ziemia, znicze i wkłady z parafiną, wieńce trwale złączone z tworzywami oraz metalem) – kontener koloru czarnego.

W celu ułatwienia prawidłowej segregacji, przy kontenerach na odpady zostaną umieszczone tablice informacyjne oraz w odpowiedni sposób oznaczone pojemniki. Prosimy o prawidłową segregację odpadów i wrzucanie ich do właściwych pojemników.
Posegregowane odpady stają się wartościowymi surowcami, a znaczną ich część można przetworzyć albo ponownie wykorzystać co wpływa na racjonalną gospodarkę odpadami. Dzięki temu wspólnie dbamy o środowisko i obniżamy koszty wywozu odpadów.
Jednocześnie informujemy, że do kontenerów nie można wrzucać gruzu i odpadów powstałych z budowy nagrobków stanowiących odpady budowlane. Odpady te powinny być zagospodarowane przez wykonawcę ww. robót we własnym zakresie.
Ponadto informujemy, że w celu zapewnienia utrzymania czystości i porządku na cmentarzach, teren ich  zostanie objęty monitoringiem.

Kliknij i pobierz ulotkę, jak poprawnie segregować odpady na terenie cmentarza

zasady segregacji odpadów ulotka

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku