Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z ryzykiem przekroczenia poziomu informowania pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie poziomu II obowiązujące od godz. 8.00 dnia 23.02.2021 r. do godz. 24.00 dnia 23.02.2021 r. na terenie gminy Pułtusk.

 Ze względu na rodzaj zagrożenia szczególną ostrożność powinny zachować kobiety w ciąży, dzieci, seniorzy, osoby z astmą, chorobami alergicznymi skóry, oczu i chorobami układu krążenia oraz osoby ze skłonnościami do infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych.

Długotrwałe przebywanie w zanieczyszczonym środowisku może wywoływać kaszel, trudności z oddychaniem, podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych. 

Jednocześnie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwraca uwagę na przestrzeganie zakazu rekreacyjnego palenia w kominkach.

WYDZIAŁ  ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO, SPRAW  WOJSKOWYCH  I  STRAŻY  MIEJSKIEJ