Widok świetlicy wiejskiej w Przemiarowie
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Trwają prace przygotowawcze mające na celu wyodrębnienia na terenie budynku świetlicy wiejskiej w Przemiarowie trzech dwupokojowych lokali mieszkalnych wraz z aneksem kuchennym, które będą miały charakter mieszkań przeznaczonych na sytuacje kryzysowe. Mieszkania zostały zaplanowane na piętrze.
Na terenie gminy Pułtusk brakuje tego typu lokali, przy czym władze gminy muszą być przygotowane na sytuacje nadzwyczajne, po nieprzewidzianych losowych zdarzeniach, takich jak: pożar, zalanie wodą lub z powodu innych zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. Gmina ma obowiązek doraźnego zapewnienia dachu nad głową mieszkańcom, którzy znaleźli się w szczególnej potrzebie.
Wstępna dokumentacja dotycząca przeprowadzenia zmian budowlanych na terenie świetlicy została przekazana właściwym organom decyzyjnym. Po uzyskaniu zgody, inwestycja będzie wykonana w formule programowo-przetargowej „Zaprojektuj i wybuduj”.

Poniżej: w rzucie – zarys wyodrębnionych lokali mieszkalnych.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku