czerwony-przycisk-uwaga
Facebook
Facebook
YouTube

W związku ze zmianą decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 lutego 2021 r. informujemy, że w wyjątkowych przypadkach dowóz osób, które nie  mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień przeciw COVID-19 może być realizowany również poza granica Gminy Pułtusk, jednak nie dalej niż 20 km od granic pozostałych gmin.

Jednocześnie informujemy, że dowozem do właściwych POZ mogą być objęte tylko osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w  stopniu znacznym o  kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, a także dla  mieszkańcy mający trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, bez możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) oraz zarejestrowane na  szczepienie.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych kwestii są udzielane pod numerem telefonu – 23 306 72 40 funkcjonującym w Urzędzie Miejskim w Pułtusku od  poniedziałku do  piątku w godz. od  08.00 do 16.00.

Gminny koordynator do spraw transportu do  punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Rafał Miłoszewski