poieniądze podatki inforgrafika
Facebook
Facebook
YouTube

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 15 marca 2021 r. upływa termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego.

Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Pułtusku lub na rachunek bankowy nr 16 1020 1592 0000 2902 0276 3555

Referat Podatków i Opłat Lokalnych