Miesiąc: luty 2021 (Page 3)

Pomnik Wiktora Gomulickiego 1

W związku z decyzją Nr 1/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 stycznia 2021 r. zobowiązującą Gminę Pułtusk do usunięcia z postumentu pomnika Wiktora Gomulickiego w Alei jego imienia, z inskrypcji o treści „W XXX ROCZNICĘ PRL RZEMIEŚLNICY POWIATU PUŁTUSKIEGO 1974” – frazy „W XXX ROCZNICĘ PRL” – nakazane sformułowanie zostałoczytaj więcej…

nabory_250x250px

Informujemy, że do 16 lutego został przedłużony nabór na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Aplikować można do Urzędu Miejskiego w Pułtusku. Rachmistrzowie przejdą szkolenia kończące się egzaminem, za ich prace przysługuje wynagrodzenie. Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności iczytaj więcej…

Kapielisko w Pułtusku

Ogłoszenie projektu uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na 2021 rok na terenie gminy Pułtusk. Na podstawie art. 37 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.2020 r poz. 310 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości uchwałęczytaj więcej…

karma dla psa

Urząd Miejski w Pułtusku składa serdeczne podziękowania dla Rodzinyz miejscowości Boby k/Pułtuska, która zaadoptowała na początku bieżącego roku bezpańskiego psa oraz bezinteresownie przekazała ponad 20 kilogramów suchej karmy na rzecz psów znajdujących się pod opieką Straży Miejskiej w Pułtusku. Wydział Zarządzania Kryzysowego,Spraw Wojskowych i Straży Miejskiejczytaj więcej…

mężczyna który remontuje mieszkanie

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że zgodnie z § 5 załącznika do uchwały Nr LXI/481/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk z późn. zm. podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do remontu wraz z zakresemczytaj więcej…

Transport pojemników na bioodpady 1

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/298/2020 Rady Miejskiej w Pułtusku z 30 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pułtusk, od 1 stycznia br. dla bioodpadów stanowiących odpady komunalne wprowadzono obowiązek posiadania przez właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym pojemników na bioodpady w kolorze brązowym. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańcówczytaj więcej…

kondolencje Gąssowski

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. prof. zw. dr. hab. Jerzego Gąssowskiego wybitnego archeologa, badacza okresu wczesnego średniowiecza, wieloletniego Przewodniczącego i Członka Rady Muzeum Regionalnego w Pułtusku, Wykładowcy i Dyrektora Instytutu Antropologii i Archeologii Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Rodzinie  i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy najszczerszegoczytaj więcej…

Samochody do odbioru odpadów komunalnych

Gmina Pułtusk zakupiła dwa specjalistyczne samochody marki VOLVO FE 300/340 do odbioru i transportu odpadów komunalnych i przekazała je Spółce PPUK. Celem zakupu jest wzmocnienie parku samochodowego Spółki, a jednocześnie usprawnienie selektywnej zbiórki odpadów na ternie całej gminy. Koszt zakupu samochodów: 485.850,00 zł. Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,czytaj więcej…

konkurs

Rozstrzygnięcie Konkursu Kolęd i Pastorałek organizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtuskuoraz Akcję Katolicką Parafii Św. Mateusza. Honorowy patronat nad konkursem objął Ksiądz Infułat Wiesław Kosek i Burmistrz Miasta Pułtusk Wojciech Gregorczyk. W dniu 27 stycznia 2021 roku Komisja Konkursowa dokonała rozstrzygnięcia konkursu. Przyznano Nagrodyczytaj więcej…