INFORMACJA

W związku z realizacją przez Ochotniczą Straż Pożarną w Grabówcu, zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia pod hasłem: „Wsparcie działań promujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną wśród rolników i członków ich rodzin” przedstawiam harmonogram: 1. 21-22.09.2019 . „EKO”, czyli Certyfikowane warsztaty z zakresu pomocy przedmedycznej 2. 29.09.2019 r.czytaj więcej…

Piknik Militarny, który 7 września odbył się na przystani miejskiej w Pułtusku w ramach “Obchodów września 1939-2019” zgromadził tłumy uczestników, dla których atrakcji nie brakowało. Tuż przed rozpoczęciem pikniku, mieszkańcy powitali pardę motocykli. Motocykliści przyjechali z Głodowa, gdzie wraz z lokalną społecznością uczestniczyli w uroczystości posadzenia Katyńskiego Dębu Pamięci dlaczytaj więcej…

W odpowiedzi na złożony w kwietniu br. do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie na remont ciągu ulic „Starego Miasta” o długości 1523 m wraz z mostem w Pułtusku, Wojewoda Mazowiecki umieścił przedmiotowe zadanie na liście inwestycji dofinansowywanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych opublikowanej 30 sierpnia. Dofinansowanie na 2019 r. wczytaj więcej…

Do października br. potrwają prace adaptacyjne w Żłobku Miejskim, których efektem będzie zwiększenie liczby miejsc w placówce dla naszych przyszłych wychowanków. W związku z tym, dzięki uprzejmości Krystyny Estkowskiej – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Pułtusku, w czasie trwania prac, dzieci będą miały zagwarantowaną opiekę w pomieszczeniach Przedszkola Miejskiegoczytaj więcej…

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH INFORMACJA – KLIKNIJ ABY PRZECZYTAĆ KARTA DO POBRANIA – KLIKNIJ Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. – KARTA DO POBRANIA KLIKNIJczytaj więcej…

Dnia 5 sierpnia 2019 r. Gmina Pułtusk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk”. Całkowity koszt realizacji zadania będzie wynosił 41 998,77 zł z czego 20 999,38 zł (50%) stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiegoczytaj więcej…

Burmistrz Miasta Pułtusk serdecznie dziękuje wszystkim osobom i instytucją zaangażowanym w  zabezpieczenie budynku świetlicy wiejskiej w Przemiarowie, którego dach został uszkodzony po  przejściu burzy w nocy z dnia 28 na 29 sierpnia 2019 r. Dzięki ofiarnej pracy i zaangażowaniu wielu osób budynek został przykryty w całości plandekami i jest przygotowany do remontu, któryczytaj więcej…

W dniu 29.08.2019 r. podczas burzy został uszkodzony dach na budynku świetlicy wiejskiej w Przemiarowie. Obecnie trwają prace zabezpieczające budynek przed dalszym uszkodzeniem, które prowadzą strażacy z OSP Przemiarowo i OSP Głodowo. Na godz. 12:00 Burmistrz Miasta Pułtusk zwołał w tej sprawie nadzwyczajne posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Gminy Pułtusk.czytaj więcej…

W niedzielę, 25 sierpnia w sołectwie Przemiarowo odbyły się Dożynki Gminy Pułtusk – Święto podczas którego, zgodnie ze staropolskim zwyczajem dziękowaliśmy za całoroczny trud rolnikom i uzyskane plony. Tegoroczne Dożynki Gminy Pułtusk zostały zorganizowane przez: Burmistrz Miasta Pułtusk, Radę Miejską w Pułtusku, Panią Sołtys wraz ze społecznością Sołectwa Przemiarowo, Miejskieczytaj więcej…

Pułtuski Wrzesień plakat z programem

Szanowni Państwo – Mieszkańcy i Goście Gminy Pułtusk, tegoroczny wrzesień to czas znaczących w historii Polski i świata, rodzin i poszczególnych ludzi osiemdziesiątych rocznic –wybuchu II wojny światowej, agresji sowieckiej na Polskę, utworzenia podziemnego Państwa Polskiego oraz deportacji z Pułtuska społeczności żydowskiej. Samorząd Gminy Pułtusk  postanowił o organizacji obchodów tychczytaj więcej…

24 sierpnia, podczas meczu IV ligi na stadionie przy ul. Daszyńskiego w Pułtusku doszło do podziału punktów. Nadnarwianka Pułtusk bezbramkowo zremisowała z Podlasiem Sokołów Podlaski. 31 sierpnia podopieczni Fabiana Kotarskiego zmierzą się na wyjeździe z Hutnikiem Warszawa. 7 września zapraszamy kibiców na pułtuski stadion. Nadnarwianka podejmie Drukarza Warszawa. Nadnarwianka –czytaj więcej…

W poniedziałek, 19 sierpnia rozpoczynają się prace związane z remontem wieży ratuszowej. Umowa na wykonanie inwestycji, została podpisana we wtorek, 13 sierpnia br. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, inwestycja zostanie zrealizowana przez firmę MABIS Sp. z o.o. z Piastowa. W ramach zadaniaczytaj więcej…