W nawiązaniu do informacji z dnia 07.06.2019 r. dotyczącej wyłączenia skrzyżowania ulic Świętojańskiej i Rynek Gmina Pułtusk informuję, że uległy zmianie terminy, w których skrzyżowanie będzie nieczynne.  Utrudnienia będą trwały od dnia 17 czerwca 2019 r. Skrzyżowanie będzie nieczynne przez około 4 tygodnie.  W tym czasie dojazd do rynku będzieczytaj więcej…

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wójtowie (burmistrzowie i prezydenci miast) mają obowiązek co roku – do 31 maja – przedstawiać radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie  działalności  wójta (burmistrza, prezydenta miasta)czytaj więcej…

autobusy

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, iż od dnia 3 czerwca 2019 r do odwołania, zostanie zawieszony kurs o godzinie 8.40 z przystanku Nowy Rynek na trasie B (Pułtusk Nowy Rynek – Popławy Szkoła – Popławy Nowy Szpital – Popławy sklep – Pułtusk Nowy Rynek – Pułtusk Jana Pawła II – Pułtusk Mickiewicza –czytaj więcej…

W dniu 7 maja 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych Głodowo – Przemiarowo nr 340429W i 340430W” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.   Umowę podpisali: Wojciech Gregorczyk – Burmistrz Miasta Pułtusk, Teresa Turek – czytaj więcej…