W dniu 21 maja br. Gmina Pułtusk podjęła współpracę z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym m.in. w zakresie: działań zmierzających do likwidacji zagrożeń dla środowiska naturalnego i porządku na terenach nadwodnych, podejmowania akcji profilaktycznych dotyczących bezpieczeństwa na wodzie oraz organizacji akcji informacyjnych na temat czystości wód i ochrony środowiska, prowadzenia obserwacjiczytaj więcej…

ratusz

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 28 maja 2020 r.  o godz. 13.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady. Porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Sprawy różne i informacje.  Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzeniaczytaj więcej…

MIESZKANIE NA SPRZEDAŻ

Burmistrz Miasta Pułtusk przeznaczył do sprzedaży, lokal mieszkalny nr 12 o powierzchni użytkowej 37,52 m2  mieszczący się w budynku przy ulicy Kombatantów 5 w Pułtusku dla którego prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OS1U/00036881/6. Z lokalem związany jest udział  wynoszący 3752/89280 części w nieruchomości wspólnej dla której prowadzona jest księgaczytaj więcej…

Ulica do remontu

Wkrótce rozpocznie się remont ulicy Kotlarskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Świętojańską do Caritasu. Uliczka otrzyma nową nawierzchnię granitową oraz dwie stylowe lampy uliczne. Jednocześnie informujemy, że w związku z dużym deficytem miejsc parkingowych w tej okolicy, Gmina Pułtusk, w ramach dobrej współpracy z Parafią świętego Jana Pawła II,czytaj więcej…

INFORMACJA KRUS

informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i – przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków – wypłata świadczenia.czytaj więcej…

mazowsze serce Polski gazeta

W wysokonakładowym miesięczniku „Mazowsze serce Polski” w numerze majowym 5 (28) 2020 ukazał się ciekawy artykuł o Pułtusku zatytułowany „Wenecja Mazowsza”. Zachęcamy wszystkich do lektury tej publikacji, bo warto. Czasopismo jest bezpłatne i można je otrzymać w Urzędzie Miejskim aż do wyczerpania zapasów. Urząd Miejski w Pułtuskuczytaj więcej…

remont

Burmistrz Miasta Pułtusk informuje, że zgodnie z § 5 załącznika do uchwały Nr LXI/481/2018 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pułtusk z późn. zm. podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do remontu wrazczytaj więcej…

Remont mostu

W ramach remontu Mostu Świętojańskiego wymieniane są dwa przewody wodociągowe o średnicach Ø150 i Ø250 mm, zlokalizowane po obu stronach mostu, w celu poprawy jego funkcjonalności i estetyki.  Aktualnie trwają prace związane z wymianą przewodu po stronie napływu. Rury żeliwne zastąpiono nowymi przewodami z PE sdr 17 o średnicy Ø250czytaj więcej…

Rablica na nekrologi

Informujemy, że w związku z remontem nawierzchni na ulicy Świętojańskiej oraz planami modernizacji pasażu Krzysztofa Klenczona tablice przeznaczone na nekrologi zostaną przeniesione ze skrzyżowań ulic Świętojańska – Piotra Skargi oraz 3 Maja – pasaż Krzysztofa Klenczona i zostaną ustawione w pasie ulicznym naprzeciwko kościołów św. Apostołów Piotra i Pawła orazczytaj więcej…

100 rocznica urodzin Jana Pawła II

Dzisiaj, 18 maja 2020 roku obchodzimy stulecie urodzin Karola Wojtyły, znanego światu jako Ojciec Święty Jan Paweł II. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiając rok 2020 Rokiem Jana Pawła II w uchwale wskazywał: „(…) Święty Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w historii Polski i Europy. Jego zdecydowane upominanie się o prawoczytaj więcej…