Orszak Trzech Króli, przemarsz ulicami miasta

6 stycznia br. ulicami Pułtuska przeszedł Orszak Trzech Króli. W Orszaku wzięły udział dzieci z pułtuskich szkół i przedszkoli wraz z nauczycielami, księża oraz mieszkańcy miasta i gminy. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w pułtuskiej Bazylice.   Po mszy, uroczysty Orszak przeszedł ulicami miasta. Przy kościele św. Jana Pawła II naczytaj więcej…

W związku z licznymi postępowaniami administracyjnymi prowadzonymi przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Warszawie, związanymi z ustalaniem opłaty podwyższonej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji oraz prowadzeniem robót geologicznych bez zatwierdzonego projektu robót geologicznych, OUG informuje o obowiązujących przepisach ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2019 r., poz.868 zeczytaj więcej…

INFORMACJA

Informacja dotycząca czasowych zmian w komunikacji miejskiej w związku z brakiem pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób z powodu złożenia ofert znacznie przewyższających kwotę przewidzianą na niniejsze usługi w budżecie gminy 2020 r. W miesiącach styczniu i lutym komunikacja będzie się odbywała naczytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku podaje do wiadomości, harmonogram bieżącego wywozu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w Gminie Pułtusk w styczniu 2020 r. W pierwszym wywozie w roku 2020 odbierane odpady będą zawierały odpady z roku 2019 w części niesegregowane. Podział rejonów pozostał bez zmian. Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochronyczytaj więcej…

uścisk dłoni

29 października 2019 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o., odwołano z dniem 1 listopada 2019 r., ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Lecha Włodzimierza Jaworskiego oraz powołano z dniem 1 listopada  2019 r., do składu Rady Nadzorczej Pana Adama Mroza. W dniu 30 grudniaczytaj więcej…

WYBORY ŁAWNIKÓW

Uprzejmie informujemy, że Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się o przygotowanie i przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników. Kolegium Sądu Okręgowego ustaliło dla Rady Miejskiej w Pułtusku liczbę 4 ławników, którzy mają zostać wybrani do orzekania w Sądzie Rejonowym w Pułtusku – III Wydział Rodzinny i Nieletnich na kadencję 2020 –czytaj więcej…

Policja ujęła i ukarała mandatem sprawcę aktu wandalizmu – zniszczenia ozdób świetlnych umieszczonych na koronach drzew wokół Rynku oraz przywłaszczenia bombek z choinki znajdującej się w okolicach fontanny. Prosimy mieszkańców o reagowanie na podobne akty wandalizmu i zgłaszanie ich do Straży Miejskiej w Pułtusku (tel. 23 306 72 41, 692 06czytaj więcej…

rynek w pułtusku

Sticky

Od 1 grudnia 2019 r. wokół rynku obowiązuje ruch jednokierunkowy. Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania pionowego i poziomego, a tym samym dbanie o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. KLIKNIJ I POBIERZ MAPĘ NOWEJ ORGANIZACJI RUCHUczytaj więcej…

pieski

Informujemy, iż z dniem 01.01.2020 roku wejdzie w życie Uchwała Nr XVII/175/2019 Rady Miejskiej w Pułtusku w sprawie opłaty od posiadania psów i o obowiązkowym składaniu oświadczeń w sprawie zgłoszenia/wykreślenia psa z ewidencji. czytaj więcej…

Plakat

Konkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze jest skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego –  propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”czytaj więcej…

Konferecja eko-Pułtusk

W dniu 19 grudnia br. w Domu Polonii w Pułtusku odbyła się konferencja podsumowująca realizację  projektu pn.:  „Przyjaciele natury w Pułtusku – edukacja i wdrażanie proekologicznych zachowań w celu poprawy jakości środowiska” realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Celem konferencji było podsumowanie zrealizowanych w projekcie działań i omówienieczytaj więcej…

ochrona Ziemi

Szanowni Państwo, Mieszkańcy Pułtuska i obszarów wiejskich gminy Pułtusk Uprzejmie informuję, iż od dnia 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy gminy Pułtusk mają obowiązek segregacji odpadów komunalnych. Wynika to zarówno z nowelizacji przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak i przepisówczytaj więcej…