Miesiąc: październik 2021

Przypomina się właścicielom gruntów, na których zlokalizowane są urządzenia melioracji wodnych o obowiązku ich utrzymania i konserwacji. Obowiązek ten wynika z art. 205  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm.).Brak stałej, systematycznej konserwacji rowów melioracyjnych i przydrożnych oraz przepustów,czytaj więcej…

W związku z zarządzeniem nr 387 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 września 2021r. w dniu 28 października 2021r. odbyło się wojewódzkie ćwiczenie obrony cywilnej w  zakresie ewakuacji ludności pod kryptonimem „EWAKUACJA-21”. Polegało ono  na  przygotowaniu w rejonach kwaterowania poszczególnych elementów organizacyjnych procesu przyjęcia ludności oraz przyjęciu grupy osób ewakuowanych z  terenów objętych konfliktem zbrojnym.czytaj więcej…

art poetique

W czwartek, 28 października br. w Pułtuskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela odbyła się XV, jubileuszowa edycja konkursu poezji i piosenki francuskiej Art poetique zorganizowana przez PBP im. J.Lelewela i Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku. Art poetique to sprawdzona już forma poznawania i popularyzowania literatury, a także językaczytaj więcej…

ślubowanie

W czwartek, 28 października br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku odbyło się pasowanie na ucznia klasy I. Dyrektor, Anna Kamińska wysłuchała uroczystego ślubowania, a do społeczności szkolnej dołączyło 47 uczniów klas pierwszych. W imieniu Samorządu Gminy Pułtusk, życzenia z okazji rozpoczęcia edukacji wczesnoszkolnej, złożyłczytaj więcej…

tablica interaktywna

20 października Gmina Pułtusk podpisała w ciechanowskiej Delegaturze Kuratorium Oświaty umowę na zwiększenie dotacji celowej, zgodnie z wcześniejszą decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację następujących zadań: 1) wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w Publicznejczytaj więcej…

konkurs- kartka 2021

Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku zapraszają do udziału w kolejnej edycji gminnego konkursu na Najpiękniejszą Kartkę Bożonarodzeniową. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Gminy Pułtusk. REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU „NAJPIĘKNIEJSZA KARTKA BOŻONARODZENIOWA” ROZDZIAŁ I – INFORMACJEczytaj więcej…

22 października w Przedszkolu Miejskim Nr 5 młodszy specjalista Straży Miejskiej pani Magdalena Kobyłecka poprowadziła spotkanie edukacyjne pt. „Bezpieczna droga do Przedszkola”. W spotkaniu wzięły udział grupy od 3- do 5-latków. Pani Magdalena szczegółowo omówiła zasady poruszania się na przejściach dla pieszych, a także bezpieczeństwa w trakcie przejazdu samochodem. Wyświetliłaczytaj więcej…

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku informuje, iż 1 listopada br. (Wszystkich Świętych) Pływalnia Miejska będzie nieczynna. 11 listopada br. (Święto Niepodległości) Pływalnia Miejska będzie czynna w godz. 14:00-22:00 MOSiRczytaj więcej…

w tle kalkulator na stole z dokumentami, na wierzchu strony ikonka kalendarza z zegarem, pod spodem czerwony napis informacja

Referat Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Pułtusku przypomina, że 15 listopada 2021 r. upływa termin płatności czwartej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego. Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Agencji Monetia zlokalizowanym w Urzędzie Miejskim w Pułtusku lub na rachunekczytaj więcej…

22 października w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku odbyło się spotkanie profilaktyczne „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” pod hasłem: „Używek odmawiam, na zdrowie stawiam!” realizowanego z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzięli w nim udział uczniowie wraz z opiekunami z terenu Gminy Pułtusk oraz zaproszeniczytaj więcej…

Dnia 6 sierpnia 2021 r. w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Gmina Pułtusk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2021 roku”.Całkowity koszt realizacjiczytaj więcej…

W dniach 31.10.2021 r. (niedziela) i 01.11.2021 r. (poniedziałek) na terenie Gminy Pułtusk zostanie uruchomiona dodatkowa, bezpłatna trasa komunikacji miejskiej  „Cmentarz – Wszystkich Świętych”. Dodatkowe kursy w każdym z wyżej wyznaczonych terminów będą przebiegały na trasie: Cmentarze Pułtuskie – Rynek – Poczekalnia ul. Nowy Rynek – Popławy – Szpital –czytaj więcej…

W ramach I edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład gmina Pułtusk otrzymała dwie kwotowo bardzo duże promesy na dofinansowanie następujących projektów mających na celu dalszy rozwój infrastruktury drogowej i sportowej: 1) “Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Pułtusk”. Kwotaczytaj więcej…

„Święty dwóch narodów – powrót relikwii św. Władysława”, to film dokumentalny opowiadający o postaci św. Władysława I Arpada jako wzorca doskonałego władcy dla królów polskich – wielkiego patrioty i obrońcy wiary katolickiej, patrona braterskich polsko-węgierskich więzi. Kanwą filmu jest odnalezienie w 2016 r. relikwii z głowy Świętego przez pułtuskich muzealnikówczytaj więcej…

finał projektu

W piątek, 22 października br. w sali kina Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku odbyło się uroczyste podsumowanie siódmej edycji Pułtuskich Tradycji Teatralnych. Jury w składzie: Grzegorz Mrówczyński, Andrzej Niemirski i Michał Bojara, po obejrzeniu 5 przedstawień konkursowych przyznało nagrody i wyróżnienia. Samorząd Gminy Pułtusk reprezentowali Burmistrz Wojciech Gregorczykczytaj więcej…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Nabór potrwa do 30 listopada 2021 r. Już po raz dziesiąty grupy i organizacje producentów mogą starać się o dofinasowanie z budżetu PROW 2014-2020. Podmioty, które chcą złożyć wniosek, muszą działać jakoczytaj więcej…