ślubowanie
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W czwartek, 28 października br. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku odbyło się pasowanie na ucznia klasy I. Dyrektor, Anna Kamińska wysłuchała uroczystego ślubowania, a do społeczności szkolnej dołączyło 47 uczniów klas pierwszych.

W imieniu Samorządu Gminy Pułtusk, życzenia z okazji rozpoczęcia edukacji wczesnoszkolnej, złożył Mateusz Miłoszewski – Zastępca Burmistrza Miasta Pułtusk. Nie zabrakło pięknego występu artystycznego oraz upominków dla uczniów klas pierwszych.

Wydział Edukacji i Promocji