Facebook
Facebook
YouTube
RSS

„Święty dwóch narodów – powrót relikwii św. Władysława”, to film dokumentalny opowiadający o postaci św. Władysława I Arpada jako wzorca doskonałego władcy dla królów polskich – wielkiego patrioty i obrońcy wiary katolickiej, patrona braterskich polsko-węgierskich więzi. Kanwą filmu jest odnalezienie w 2016 r. relikwii z głowy Świętego przez pułtuskich muzealników w kościele pw. śś. Piotra i Pawła w Pułtusku oraz dalsze wydarzenia mające na celu potwierdzenie autentyczności szczątków. Opowieść o Świętym i jego kulcie – obecnie w Polsce nieco zapomnianym – ma na celu domknięcie wątku identyfikacji relikwii oraz upowszechnienie wiedzy o niezwykle istotnych faktach z dziejów relacji polsko-węgierskich.

Film został zrealizowany przez Muzeum Regionalne w Pułtusku dzięki dofinansowaniu ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach programu Fundusz Patriotyczny – Edycja 2021 WOLNOŚĆ PO POLSKU.

Partnerzy projektu:

Instytut Badań w Dyscyplinie Historia AFiB Vistula

Konsulat Generalny Węgier w Gdańsku

Parafia św. Jana Pawła II w Pułtusku

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” – Dom Polonii w Pułtusku

JJStudio Jan Kisiel

Patronat medialny: www.pultusk.news