Facebook
Facebook
YouTube

W ramach I edycji Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego Funduszu Polski Ład gmina Pułtusk otrzymała dwie kwotowo bardzo duże promesy na dofinansowanie następujących projektów mających na celu dalszy rozwój infrastruktury drogowej i sportowej:
1) “Kompleksowa poprawa infrastruktury drogowej poprzez budowę, rozbudowę i przebudowę dróg i ulic na terenie Gminy Pułtusk”. Kwota dofinansowania 7.505.000,00 zł.
2) „Budowa, przebudowa i adaptacja obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusku – etap I”. Kwota dofinansowania 4.950.000,00 zł.
Uroczystość przekazania promes dla samorządowców z terenu powiatów wyszkowskiego, makowskiego i pułtuskiego odbyła się 25 października w Sali Maneż w pułtuskim Domu Polonii. Promesy w imieniu Rządu RP przekazali poseł na Sejm RP Henryk Kowalczyk i Senator RP Robert Mamątow. Promesy przyznane gminie Pułtusk odebrali Burmistrz Wojciech Gregorczyk wraz z Zastępcą Burmistrza Mateuszem Miłoszewskim.

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku