Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W związku z zarządzeniem nr 387 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 września 2021r. w dniu 28 października 2021r. odbyło się wojewódzkie ćwiczenie obrony cywilnej w  zakresie ewakuacji ludności pod kryptonimem „EWAKUACJA-21”. Polegało ono  na  przygotowaniu w rejonach kwaterowania poszczególnych elementów organizacyjnych procesu przyjęcia ludności oraz przyjęciu grupy osób ewakuowanych z  terenów objętych konfliktem zbrojnym.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur działania terenowych elementów organizacyjnych umożliwiających ewakuację oraz przyjęcie ludności określonych w  planach ewakuacji, a także sprawności organizacyjnej i działania organów kierowania oraz wybranych jednostek organizacyjnych i ogniw wykonawczych w czasie wyższych stanów gotowości obronnej Państwa, a także zapewnienia kompleksowej realizacji tych zadań na szczeblu Gminy Pułtusk.

            Ze względu na złożoność zadania i wielkie zaangażowanie wszystkich osób uczestniczących w powyższym przedsięwzięciu szczególne słowa uznania i podziękowania składamy dyrekcji i pracownikom: Zespołu Szkół Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w  Pułtusku, Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Pułtusku, Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku, Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.,  Ochotniczej Straży Pożarnej w  Pułtusku oraz  wszystkim uczestnikom ćwiczeń.

Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych