tablica interaktywna
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

20 października Gmina Pułtusk podpisała w ciechanowskiej Delegaturze Kuratorium Oświaty umowę na zwiększenie dotacji celowej, zgodnie z wcześniejszą decyzją Wojewody Mazowieckiego na realizację następujących zadań:

1) wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku i w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 4 z klasami sportowymi im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku w wysokości 69.800,00 zł;

2) w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, którego celem  jest rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa w szkołach i przedszkolach w wysokości 38.500,00 zł.

Łączna wartość pozyskanych środków finansowych w ramach dotacji celowej wynosi 108.300,00 zł.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku