Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Dnia 6 sierpnia 2021 r. w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” Gmina Pułtusk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2021 roku”.
Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 42.783,66 zł, z czego 29.948,56 zł (70%) stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
W ramach zadania usunięto i przekazano do unieszkodliwienia 104,025 Mg wyrobów zawierających azbest.

Wydział Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pułtusku