Facebook
Facebook
YouTube

22 października w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pułtusku odbyło się spotkanie profilaktyczne „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” pod hasłem: „Używek odmawiam, na zdrowie stawiam!” realizowanego z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wzięli w nim udział uczniowie wraz z opiekunami z terenu Gminy Pułtusk oraz zaproszeni goście. Spotkanie profilaktyczne miało na celu poruszyć tematykę używek, głównie spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież, miało też wskazać negatywne konsekwencje takich zachowań oraz przyczynić się co najmniej do opóźnienia inicjacji alkoholowej. W spotkaniu uczestniczył Zastępca Burmistrza Mateusz Miłoszewski.

Źródło foto. PSP Nr 3 w Pułtusku

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku