Miesiąc: Marzec 2021

W związku z rządową propozycją tworzenia Punktów Szczepień Masowych (PSM), jak również perspektywą zwiększenia w kwietniu dostaw szczepionek przeciw COVID-19, część samorządów gminnych rozważa możliwość utworzenia takich punktów na swoim terenie.Burmistrz miasta Pułtusk już podjął decyzję w tej sprawie i zgłosił gotowość urządzenia Punktu Szczepień Masowych w naszym mieście.Celem tworzeniaczytaj więcej…

zwycieska praca w konkursie na opracowanie koncepcji projektu graficznego muralu o tematyce muzycznej, który powstanie w Pułtusku przy pasażu Krzysztofa Klenczona, Krzysztof Klenczon, gitara, mikrofon, zieleń, kwiaty, w tle rzeka Narew, motyl, ptak, Puszcza Biała, wiatr, błękitne niebo

We wtorek, 30 marca rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji projektu graficznego muralu o tematyce muzycznej, który powstanie w Pułtusku przy pasażu Krzysztofa Klenczona. Na ogłoszony 10 lutego 2021 r. przez Gminę Pułtusk konkurs wpłynęło sześć prac. Komisja jednomyślnie wyłoniła pracę, na podstawie której będzie przygotowany projekt i zostanie zrealizowanyczytaj więcej…

Kondolencje. na białym tle czarny napis: Pani Bożenie Kościk Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MAMY składa Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Pułtusku. Z prawej strony krzyż

Pani Bożenie Kościk Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MAMY składa Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Pułtuskuczytaj więcej…

kondolencje śp Strzyżewski. na białym tle napis czarnymi literami: Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Kazimierza Strzyżewskiego wieloletniego zastępcy gminnego dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Pułtusku oraz inspektora inwestycji drogowych w Gminie Pułtusk. Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy najszczerszego współczucia Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Pułtusku. z prawej strony krzyż

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Kazimierza Strzyżewskiego wieloletniego zastępcy gminnego dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Pułtusku oraz inspektora inwestycji drogowych w Gminie Pułtusk. Rodzinie  i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy najszczerszego współczucia Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Pułtuskuczytaj więcej…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kończy przyjmowanie wniosków o pomoc w dwóch ważnych dla rolników naborach. Warto się pospieszyć, bo tylko do 26 marca można składać wnioski o wsparcie inwestycji chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, a do 29 marca – inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.Wczytaj więcej…

Jednym z dobrze wszystkim nam znanych miejsc pamięci narodowej w Pułtusku jest budynek przy alei Wojska Polskiego 7. Na ścianie frontowej w 1979 roku z inicjatywy Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego została zamontowana tablica informująca o utworzeniu w tym miejscu w czasie II wojny światowej więzienia Gestapo – policji hitlerowskiej bezwzględnie zwalczającejczytaj więcej…

Miasto powoli przybiera świąteczną szatę. Tym razem będzie to szata wielkanocna. Czas leci. Stroi się południowa pierzeja rynku – skwer i fontanna. Słup ogłoszeniowy przy kinie jest również cudowny. W tym miejscu ukłony w stronę Pani Dyrektor i Pracowników MCKiS. Robi się mile, wiosennie i pięknie. Wydział Edukacji i Promocjiczytaj więcej…