Miesiąc: marzec 2021

W związku z rządową propozycją tworzenia Punktów Szczepień Masowych (PSM), jak również perspektywą zwiększenia w kwietniu dostaw szczepionek przeciw COVID-19, część samorządów gminnych rozważa możliwość utworzenia takich punktów na swoim terenie.Burmistrz miasta Pułtusk już podjął decyzję w tej sprawie i zgłosił gotowość urządzenia Punktu Szczepień Masowych w naszym mieście.Celem tworzeniaczytaj więcej…

zwycieska praca w konkursie na opracowanie koncepcji projektu graficznego muralu o tematyce muzycznej, który powstanie w Pułtusku przy pasażu Krzysztofa Klenczona, Krzysztof Klenczon, gitara, mikrofon, zieleń, kwiaty, w tle rzeka Narew, motyl, ptak, Puszcza Biała, wiatr, błękitne niebo

We wtorek, 30 marca rozstrzygnięty został konkurs na opracowanie koncepcji projektu graficznego muralu o tematyce muzycznej, który powstanie w Pułtusku przy pasażu Krzysztofa Klenczona. Na ogłoszony 10 lutego 2021 r. przez Gminę Pułtusk konkurs wpłynęło sześć prac. Komisja jednomyślnie wyłoniła pracę, na podstawie której będzie przygotowany projekt i zostanie zrealizowanyczytaj więcej…

Kondolencje. na białym tle czarny napis: Pani Bożenie Kościk Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MAMY składa Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Pułtusku. Z prawej strony krzyż

Pani Bożenie Kościk Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przemiarowie wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci MAMY składa Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Pułtuskuczytaj więcej…

kondolencje śp Strzyżewski. na białym tle napis czarnymi literami: Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Kazimierza Strzyżewskiego wieloletniego zastępcy gminnego dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Pułtusku oraz inspektora inwestycji drogowych w Gminie Pułtusk. Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy najszczerszego współczucia Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Pułtusku. z prawej strony krzyż

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci śp. Kazimierza Strzyżewskiego wieloletniego zastępcy gminnego dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Pułtusku oraz inspektora inwestycji drogowych w Gminie Pułtusk. Rodzinie  i Przyjaciołom Zmarłego składamy wyrazy najszczerszego współczucia Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Pułtuskuczytaj więcej…

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kończy przyjmowanie wniosków o pomoc w dwóch ważnych dla rolników naborach. Warto się pospieszyć, bo tylko do 26 marca można składać wnioski o wsparcie inwestycji chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, a do 29 marca – inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej.Wczytaj więcej…

Jednym z dobrze wszystkim nam znanych miejsc pamięci narodowej w Pułtusku jest budynek przy alei Wojska Polskiego 7. Na ścianie frontowej w 1979 roku z inicjatywy Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego została zamontowana tablica informująca o utworzeniu w tym miejscu w czasie II wojny światowej więzienia Gestapo – policji hitlerowskiej bezwzględnie zwalczającejczytaj więcej…

Miasto powoli przybiera świąteczną szatę. Tym razem będzie to szata wielkanocna. Czas leci. Stroi się południowa pierzeja rynku – skwer i fontanna. Słup ogłoszeniowy przy kinie jest również cudowny. W tym miejscu ukłony w stronę Pani Dyrektor i Pracowników MCKiS. Robi się mile, wiosennie i pięknie. Wydział Edukacji i Promocjiczytaj więcej…

Baner Muzyczni Jubilaci

Zapraszamy na koncert online pt. “Muzyczni Jubilaci 2021”, którego premiera odbędzie się 26 marca br. o godz. 19:00 na kanale YouTube MCKiS Pułtusk. Ponadczasowe utwory Ewy Demarczyk, Ewy Bem i Wojciecha Młynarskiego usłyszymy w wykonaniu wokalistów: Karoliny Ambroziak, Wiktorii Sepełowskiej, Oliwii Fijałkowskiej oraz Artystycznego Zespołu Estradowego Miejskiego Centrum Kultury iczytaj więcej…

Już następnego dnia po zamontowaniu kamery przy składowisku odpadów w okolicach I cmentarza grzebalnego i włączeniu jej do systemu miejskiego monitoringu, skuteczność działania urządzenia niespodziewanie się sprawdziła. Pod przycmentarne składowisko podjechała dużym samochodem osobowym kobieta, która z bagażnika do kontenera przerzuciła kilka worków odpadów z gospodarstwa domowego. Kamery rejestrujące obrazczytaj więcej…

na niebieskim tle laptop na ekranie laptopa widać ankietę do wypełnienia. Obok biały napis Ankieta

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu zaprasza do udziału w internetowej ankiecie. W Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, szukamy odpowiedzi na pytanie, jak pandemia wpłynęła na Państwa życie: rodzinne, zawodowe, społeczne.czytaj więcej…

Trzeci etap zadania pn. „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku” będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II,  Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Typ projektu: Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych. Ten etap jest jeszcze w fazie projektowej, a wykonawcą projektów jestczytaj więcej…

LightForBelarus

25 marca pokażmy solidarność z Białorusią ! Wydrukuj grafikę w kolorze biało-czerwono-białej flagi białoruskiej. Powieś w swoim oknie i weź udział w akcji #LightForBelarus ! Aby zademonstrować solidarność i wsparcie dla naszych białoruskich sąsiadów, którzy od sierpnia ubiegłego roku głośno upominają się o swobody demokratyczne, Narodowe Centrum Kultury, Instytut Adama Mickiewicza i TVP Kultura,czytaj więcej…

Pod koniec listopada ubiegłego roku informowaliśmy o konieczności przeprowadzenia modernizacji wysłużonego zaplecza kuchennego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki przy ulicy Tysiąclecia 14. Projekt remontu zakładał docelowe zmodyfikowanie pionu kuchennego do takiego stanu, by spełniał on standardy wyznaczone nowoczesnym stołówkom szkolnym. Niezbędne okazało się dokonanieczytaj więcej…