Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Pod koniec listopada ubiegłego roku informowaliśmy o konieczności przeprowadzenia modernizacji wysłużonego zaplecza kuchennego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki przy ulicy Tysiąclecia 14. Projekt remontu zakładał docelowe zmodyfikowanie pionu kuchennego do takiego stanu, by spełniał on standardy wyznaczone nowoczesnym stołówkom szkolnym. Niezbędne okazało się dokonanie przebudowy oraz rozbudowy części budynku szkolnego.
Gruntownej modernizacji poddany został cały istniejący blok żywieniowy. Układ pomieszczeń kuchni, zaplecza i stołówki szkolnej uległ całkowitej przemianie. Docelowo w części budynku objętej przebudową znajdą się następujące pomieszczenia: kuchnia, zmywalnia, chłodnia, magazyn na produkty suche, magazyn jarzyn i owoców, obieralnia, pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym, szatnia dla obsługi kuchni, pomieszczenie WC z prysznicem, pomieszczenie porządkowe, wiatrołap, pomieszczenie na odpady oraz wentylatornia. Dodatkowo przebudowie poddano lokal stołówki szkolnej oraz sanitariaty dla dzieci dostępne z korytarza tuż przy stołówce.
Przed remontem kuchnia szkolna wraz z ze stołówką i zapleczem, licząca już prawie 70 lat, jawiła się dużo bardziej jako zabytek, aniżeli w pełni użyteczne, zgodne z aktualnymi wymogami, zaplecze kuchenne z właściwym oprzyrządowaniem gastronomicznym. Przewiduje się, że w czasie trwania zajęć szkolnych w wyremontowanej stołówce, tak jak dotychczas, posiłki spożywać będzie około 300 uczniów.
Uwidoczniony postęp realizacji zadania wskazuje na zaawansowany stan prac budowlanych.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku