marzec 2021 (Page 2)

KRUS komunikat. logo po prawej stronie, na zielonym tle czarny napis komunikat

Szanowni Państwo, z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 22 marca do 9 kwietnia 2021 r. wprowadziliśmy następujące rozwiązania: ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów (Placówka pozostaje otwarta). Do Państwa dyspozycji pozostają wyłożone druki i formularze, które poczytaj więcej…

W związku z dystrybucją masek ochronnych zabezpieczających przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, informujemy, że od dnia 24 marca br., na terenach sołectw Gminy Pułtusk rozpocznie się wydawanie masek mieszkańcom tych sołectw. Sposób dystrybucji środków ochronnych na terenie danej miejscowości określą właściwi Sołtysi. Jednoczenie przypominamy, że każdej osobie przysługują 3 maski ochronne.czytaj więcej…

Na górze grafiki jest napis: ustawowa gwarancja ochrony danych. Poniżej po lewej stronie widać symbol tarczy i kłódki. Obok jest napis: w spisie powszechnym Twoje dane są bezpieczne! W lewym dolnym rogu grafiki są cztery małe koła ze znakami dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, obok nich napis: Liczymy się dla Polski! Na dole pośrodku jest napis: spis.gov.pl. W prawym dolnym rogu jest logotyp spisu: dwa nachodzące na siebie pionowo koła, GUS, pionowa kreska, NSP 2021.

Informacje zbierane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) będą podlegać rygorystycznej ochronie. Gwarantują to zarówno zapisy prawne nakładające m.in. bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy statystycznej, jak i zabezpieczenia informatyczne blokujące osobom niepowołanym dostęp do danych spisowych. Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych badań maczytaj więcej…

zdjęcie butelek plastikowych. na zdjęciu zielony prostokąt, na prostokącie napis mieszkaniec Pułtuska wytwarza przeciętnie 1 kg odpadów dziennie. po prawej stronie logo recyklingu

Na najbliższej sesji, Rada Miejska w Pułtusku rozpatrzy projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Stawka opłaty obowiązująca na chwilę obecną tj. 20 zł za osobę, nie pokrywa kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie. W związku z rosnącą konsumpcją, Kraje Unii Europejskiej  produkują ogromne ilości odpadów,czytaj więcej…

w tle widok rynku z góry. na pierwszym planie laptop, na ekranie radni rady miejskiej podczas obrad on-line. napis pod spodem na granatorym tle białe litery transmisja:www.transmisjaobrad.info

Uprzejmie informuję, że zwołuję XL sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu29 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. Zarządzam zgodnie z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanychczytaj więcej…

W związku z dystrybucją, na terenie Gminy Pułtusk masek ochronnych zabezpieczających przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, informujemy, że od dnia 24 marca br., Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pułtusku rozpocznie wydawanie masek osobom potrzebującym. Każdej osobie przysługują 3 maski typu medycznego. Akcja wydawania będzie prowadzona przez w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznejczytaj więcej…

W niedzielę, 21 marca, w bazylice kolegiackiej o godzinie 12.00 odprawiona została uroczysta Msza św. według ceremoniału wojskowego z okazji 100. rocznicy przybycia do Pułtuska 13 Pułku Piechoty. Nabożeństwo zostało poprzedzone krótką informacją na temat rodowodu i losów regimentu. 13 Pułk Piechoty wywodził się z austriacko-węgierskiego 13 Pułku Piechoty, któregoczytaj więcej…

Fragment dokumentacji projektowej rozbudowy ronda i. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęła realizację przewidzianej na ten rok inwestycji pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 61 z drogą wojewódzką nr 618 – Rondo im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Pułtusku wraz z rozbudową drogi krajowej nr 61 – ul. Daszyńskiego, na odcinku od ronda do skrzyżowania zczytaj więcej…

Przystanek autobusowy

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dotyczącym zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach od 22.03.2021 r. do 11.04.2021 r.,czytaj więcej…

Plakat - zaproszeniedo udziału w Konkursie. Na białym tle napis. pod spodem logo.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa iczytaj więcej…

Dnia 27 marca 2021 roku minie równo sto lat od momentu, w którym 13. pułk piechoty nierozerwalnie związał swoje losy z Pułtuskiem. W Niedzielę Wielkanocną wkroczył do naszego miasta pod dowództwem podpułkownika Czesława Młota-Fijałkowskiego, by zająć dawne koszary carskie na swoją kwaterę. Oficerowie i żołnierze maszerowali w aurze nieugiętych wojownikówczytaj więcej…

KONDOLENCJE

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność” Emily Dickinson Pani Izabeli Sosnowicz-Ptak Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci TATY składają Burmistrz Miasta Pułtusk oraz Przewodniczący i Radni Rady Miejskiej w Pułtusku.czytaj więcej…

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o przyznanie 60 tys. zł bezzwrotnej pomocy na “Restrukturyzację małych gospodarstw”. Oba nabory potrwają do 29 maja 2021 r. i są finansowane z budżetu PROWczytaj więcej…

podczas warsztatów cztery kobiety malują obrazki inspirowane słowacka sztuką

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z warsztatów edukacyjnych związanych w wystawą pt. “Good idea Slovakia. Dobry pomysł Słowacja”. Warsztaty organizowane przez Miejskie Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku odbyły się 12 marca br. w Dziennym Domu “Senior-WIGOR”. Wystawę można oglądać do 30 kwietnia br. w oknach Galerii Miejskiego Centrum Kultury iczytaj więcej…

udostepnianie bezkontaktowe plakat z informacją. Na białym tle treść komunikatu. W lewym rogu zdjęcie budynku biblioteki. Drodzy Czytelnicy! Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca od 15 do 28 marca pomieszczenia Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela i jej Filii są zamknięte dla użytkowników

Drodzy Czytelnicy! Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca od 15 do 28 marca pomieszczenia Pułtuskiej Biblioteki Publicznej im. J. Lelewela i jej Filii są zamknięte dla użytkowników. Udostępnianie zbiorów będzie odbywać się w formie bezkontaktowejprzed budynkiem biblioteki, zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej. Procedura wypożyczeń: czytelnik zamawia telefonicznieczytaj więcej…

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca br. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i uznania województwa mazowieckiego za obszar szczególnie zagrożony zakażeniem wirusem SARSCoV-2 informujemy, że od 15 marca br. w Pułtusku przewidziano następujące ograniczenia wczytaj więcej…