Facebook
Facebook
YouTube

W związku z dystrybucją masek ochronnych zabezpieczających przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, informujemy, że od dnia 24 marca br., na terenach sołectw Gminy Pułtusk rozpocznie się wydawanie masek mieszkańcom tych sołectw.

Sposób dystrybucji środków ochronnych na terenie danej miejscowości określą właściwi Sołtysi.

Jednoczenie przypominamy, że każdej osobie przysługują 3 maski ochronne. Osoby, które już je otrzymały (dot. osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pułtusk lub osób, które otrzymały maski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku) powinny poinformować o tym fakcie Sołtysa, w celu dokonania ich zwrotu do Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Pułtusku.

Wydział Zarządzania Kryzysowego,

Spraw Wojskowych i Straży Miejskiej