Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca br. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i uznania województwa mazowieckiego za obszar szczególnie zagrożony zakażeniem wirusem SARSCoV-2 informujemy, że od 15 marca br. w Pułtusku przewidziano następujące ograniczenia w instytucjach:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zawiesił działalność pływalni do odwołania;

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela zamknęła pomieszczenia biblioteczne, decydując się na udostępnianie zbiorów w formie bezkontaktowej poza budynkiem biblioteki;

Miejskie Centrum Kultury i Sztuki odwołało seanse filmowe w kinie, zajęcia artystyczne i zamknęło galerię.

Muzeum Regionalne w Pułtusku zamknęło ekspozycje dla zwiedzających.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku