DZIAŁANIA SAMORZĄDU GMINY PULTUSK. Burmistrz stoi przy mównicy. Za burmistrzem flaga unii europejskiej, Polski, i Pułtuska. Po prawej stronie napis dzialania samorządu gminy Pułtusk
Facebook
Facebook
YouTube

Szanowni Państwo, mieszkańcy miasta i gminy Pułtusk.

W ubiegłym roku, na początku lutego spotkałem się z Państwem w sali kina Narew, aby podsumować działalność naszego samorządu i podzielić się z mieszkańcami planami, założeniami do pracy w roku 2020.

Niestety, już miesiąc po tym wydarzeniu sytuacja w kraju i na świecie zaczęła się bardzo szybko zmieniać. Rok 2020 upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa. W związku z tym wydarzeniem, musieliśmy zmodyfikować wiele naszych planów, a przede wszystkim podjąć działania, mające na celu ograniczenie rozprzestrzenienia się tej choroby.

Zostaliśmy zmuszeni do zastosowania i wdrożenia nowych metod i form naszej pracy. Tak jak w całym kraju, uczniowie pułtuskich szkół uczyli się w dużej mierze zdalnie, korzystając m.in. komputerów zakupionych ze środków własnych gminy, ale i dzięki wsparciu programów rządowych i Samorządu Województwa Mazowieckiego. W roku bieżącym ten model nauki będzie kontynuowany.

Instytucje kultury częściowo przeniosły swoją działalność do internetu. Nie mogliśmy zorganizować wydarzeń o takim zasięgu i zakresie jak zostało to zaplanowane, ale staraliśmy się zaznaczyć część wydarzeń cyklicznych oraz ważnych jubileuszy. Miniony rok, to również czas pracy urzędu, instytucji oraz obrad Rady Miejskiej w trybie zdalnym.

W przygotowanej prezentacji staramy się ukazać pracę samorządu naszej gminy w roku ubiegłym. Szczególny powód do zadowolenia, satysfakcji stanowi fakt, że inwestycje zaplanowane na rok 2020 udało się wykonać z nawiązką. Cieszy mnie, że zarówno mieszkańcy, lecz również wiele osób odwiedzających nasze miasto dostrzegło, jak bardzo w ostatnim czasie Pułtusk zmienia się i odkrywane są jego rozliczne walory oraz niepowtarzalne piękno.

Co do planów inwestycyjnych na rok 2021, są one również ambitne. Bądźmy więc dobrej myśli, że i je uda się zrealizować.

Zapraszam do obejrzenia przygotowanej prezentacji oraz podzielenia się swoimi spostrzeżeniami oraz opiniami na jej temat i przesłanie ich na podany w niej adres e-mailowy. Mam nadzieję, że na podsumowaniu roku 2021 spotkamy się ponownie w naszej sali kina Narew.

Burmistrz Miasta Pułtusk
Wojciech Gregorczyk