Facebook
Facebook
YouTube

Pułtuska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela ogłasza konkurs literacki „Krzysztof Klenczon… Muzyka ponad czasem”.

W załączeniu regulamin konkursu wraz z wzorami dokumentów zgłoszeniowych.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku