Facebook
Facebook
YouTube

Już następnego dnia po zamontowaniu kamery przy składowisku odpadów w okolicach I cmentarza grzebalnego i włączeniu jej do systemu miejskiego monitoringu, skuteczność działania urządzenia niespodziewanie się sprawdziła. Pod przycmentarne składowisko podjechała dużym samochodem osobowym kobieta, która z bagażnika do kontenera przerzuciła kilka worków odpadów z gospodarstwa domowego.
Kamery rejestrujące obraz przy składowiskach odpadów zlokalizowanych w okolicach cmentarzy mają na celu kontrolę prawidłowości segregowania odpadów pochodzących z porządkowania grobów. Przypominamy, że segregacja odpadów cmentarnych obowiązuje w Pułtusku od 1 marca br. Wrzucanie do ww. kontenerów innych odpadów, w tym np. pochodzących z gospodarstwa domowego jest z mocy prawa wykroczeniem.
Pierwszy zarejestrowany przypadek wykroczenia został zidentyfikowany i postępowanie jest w toku.

Straż Miejska w Pułtusku,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku