Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Jednym z dobrze wszystkim nam znanych miejsc pamięci narodowej w Pułtusku jest budynek przy alei Wojska Polskiego 7. Na ścianie frontowej w 1979 roku z inicjatywy Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego została zamontowana tablica informująca o utworzeniu w tym miejscu w czasie II wojny światowej więzienia Gestapo – policji hitlerowskiej bezwzględnie zwalczającej wszelkie przejawy oporu. Na tablicy widnieje napis: „W tym domu w latach 1940-1945 Gestapo mordowało polskich patriotów”. Nad tablicą umieszczone zostały dwa grunwaldzkie miecze.
Po 42 latach od zamontowania w miejscu dawnej katowni tablicy pamiątkowej wraz z mieczami okazało się, że inskrypcja jest coraz mniej czytelna. Przyczyną takiego stanu rzeczy były głębokie rdzawe wżery opadowe. Tak samo stan szybko korodujących mieczy wymusił podjęcie doraźnych działań renowacyjnych całej kompozycji upamiętniającej to ważne miejsce pamięci. Decyzją władz miasta zrekonstruowano zarówno tablicę, jak też zabezpieczono przed dalszym niszczeniem dwa grunwaldzkie miecze. Ponadto, w celu pełniejszego zabezpieczenia budynku i utrzymania miejsca pamięci w lepszym stanie technicznym i estetycznym, z inicjatywy wspólnoty mieszkaniowej, z jej funduszu remontowego, zostanie on wkrótce ogrodzony.

W załączeniu porównanie miejsca pamięci przed i po regeneracji symboli.

Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku