Miesiąc: październik 2020

31 sierpnia 2020 r. Gmina Pułtusk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2020 roku”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 49.327,43 zł- w formie dotacji w 100% dofinansowanej zczytaj więcej…

W związku z epidemią koronawirusa restauracje, kawiarnie i bary mogą sprzedawać jedynie dania na wynos z odbiorem osobistym lub dowozem. Pułtusk dołączył do grona miast, które chcą zachęcić mieszkańców do pozostania w domach a jednocześnie wesprzeć lokalne firmy działające w branży gastronomicznej. Jeżeli prowadzisz restaurację, kawiarnię lub bar na terenieczytaj więcej…

robotyDrogowe

Gmina Pułtusk informuje, że w związku z postępem prac związanych z remontem drogi krajowej nr 61 wykonywanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad od dnia dzisiejszego wyłączony z ruchu został odcinek ul. Daszyńskiego i 3-go maja pomiędzy rondami. Udostępniona została jedynie część ronda Kaczyńskiego umożliwiająca skręt z ul. Warszawskiejczytaj więcej…

Straż Miejska w Pułtusku składa serdeczne podziękowania właścicielom sklepu zoologicznego CENTURION za przekazane akcesoria i karmę dla bezpańskich psów, które znajdują się pod opieką pracowników Straży.czytaj więcej…

komunikatKRUS

Szanowni Państwo z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Poslce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadziliśmy następujące rozwiązania: Ograniczona zostaje całkowicie możliwość osobistego załatwiania spraw w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym- jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami. Do Państwa dyspozycji pozostają wyłożone drukiczytaj więcej…

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XL/310/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku art. 5aczytaj więcej…

konsultacje

Szanowni Państwo Zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pułtusk na lata 2021 – 2031”, obejmujący w szczególności przeprowadzenie analiz statystycznych i strategicznych, badania ankietowego wśród mieszkańców, a także realizację spotkań warsztatowo-konsultacyjnych. Powstał projekt dokumentu, stanowiący efekt prac władz samorządowych gminy, przedstawicieli instytucji publicznych, mieszkańców,czytaj więcej…

Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, iż zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2020 r. zostaje czasowo zawieszona działalność od dnia 24 października 2020r. do odwołania placówki wsparcia dziennego Świetlicy ,, Słonecznikowa Brać” w Pułtusku i Dziennego Domu ,,Senior  – WIGOR” w Pułtusku działających w strukturachczytaj więcej…

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian. Więcej szczegółów pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszamy-na-dwa-tygodnie-zajecia-stacjonarne oprac. Ministerstwo Edukacji Narodowejczytaj więcej…

Pułtusk - Urząd Miejski

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników Urzędu, w związku z mającą obowiązywać od 24 października na terenie całej Polski CZERWONĄ STREFĄ, Urząd Miejski w Pułtusku zawiesza, aż do odwołania, obsługę interesantów w kontakcie bezpośrednim. W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny, pocztą elektroniczną lub załatwienie spraw przez ePUAP. Wczytaj więcej…

W pasach drogowych nowo wyremontowanych ulic staromiejskich rozpoczęły się nasadzenia drzew w ramach realizacji projektu „Strefy zieleni i rekreacji w Pułtusku”. I tak, dla przypomnienia, na ulicy Świętojańskiej i Placu Teatralnym rozpoczęło się sadzenie trzech gatunków drzew. Są to: Glediczja trójcierniowa ‘Rubylace’ – łac. Gleditsia triacanthos ‘Rubylace’, Ambrowiec amerykański balsamicznyczytaj więcej…

Tak wygląda ulica Młodzieżowa pod koniec remontu. Wprawdzie na nowej nawierzchni można dostrzec jeszcze standardowe technologiczne piaskowanie, lecz już wkrótce da się zrobić porównanie – jak było i jak jest. Niedługo też ta z dnia na dzień piękniejąca uliczka otrzyma dodatkowe nowe składniki zieleni miejskiej. Będą to niżej wymienione nasadzeniaczytaj więcej…

Gmina Pułtusk informuje, że roboty związane z remontem DK 61 będą się odbywały dwutorowo: W ciągu dnia wykonywane będą roboty na ulicy Kościuszki i potrwają do środy 28.10.2020 r. W związku z tym należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu drogowym. W godzinach nocnych prowadzone będą roboty związane z frezowaniemczytaj więcej…

W związku z postępem prac przy remoncie ulic staromiejskich od najbliższego wtorku 27 października zostanie udostępniona dla ruchu kołowego druga przeprawa mostowa pomiędzy ulicami Rynek i 3 Maja – przez Most Benedyktyński. Z ruchu wyłączona będzie tylko przyległa do dzwonnicy część ulicy Rynek- od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską do ul.czytaj więcej…

Urząd Miejski w Pułtusku informuje, że w związku z remontem drogi krajowej 61 w Pułtusku, od dnia 22.10.2020 r. do 30.10.2020 r. wprowadzona zostanie dodatkowa trasa przemieszczania się pojazdami elektrycznymi „Zielone busy” na trasie: Pułtusk ul. Nowy Rynek – Pułtusk Szpital – Pułtusk ul. Nowy Rynek. Dotychczas obowiązująca trasa Pułtuskczytaj więcej…