Miesiąc: Październik 2020

31 sierpnia 2020 r. Gmina Pułtusk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2020 roku”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 49.327,43 zł- w formie dotacji w 100% dofinansowanej zczytaj więcej…

W związku z epidemią koronawirusa restauracje, kawiarnie i bary mogą sprzedawać jedynie dania na wynos z odbiorem osobistym lub dowozem. Pułtusk dołączył do grona miast, które chcą zachęcić mieszkańców do pozostania w domach a jednocześnie wesprzeć lokalne firmy działające w branży gastronomicznej. Jeżeli prowadzisz restaurację, kawiarnię lub bar na terenieczytaj więcej…

robotyDrogowe

Gmina Pułtusk informuje, że w związku z postępem prac związanych z remontem drogi krajowej nr 61 wykonywanym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad od dnia dzisiejszego wyłączony z ruchu został odcinek ul. Daszyńskiego i 3-go maja pomiędzy rondami. Udostępniona została jedynie część ronda Kaczyńskiego umożliwiająca skręt z ul. Warszawskiejczytaj więcej…

Straż Miejska w Pułtusku składa serdeczne podziękowania właścicielom sklepu zoologicznego CENTURION za przekazane akcesoria i karmę dla bezpańskich psów, które znajdują się pod opieką pracowników Straży.czytaj więcej…

komunikatKRUS

Szanowni Państwo z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Poslce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wprowadziliśmy następujące rozwiązania: Ograniczona zostaje całkowicie możliwość osobistego załatwiania spraw w Placówkach Terenowych oraz Oddziale Regionalnym- jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami. Do Państwa dyspozycji pozostają wyłożone drukiczytaj więcej…

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Pułtusku Nr XL/310/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w związku art. 5aczytaj więcej…

Ze względu na stan epidemii COVID-19, informujemy o tymczasowym zamknięciu, od dnia 27 października 2020 r. do odwołania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), znajdującego się w Pułtusku przy ul. Rybitew 32. Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.czytaj więcej…

konsultacje

Szanowni Państwo Zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pułtusk na lata 2021 – 2031”, obejmujący w szczególności przeprowadzenie analiz statystycznych i strategicznych, badania ankietowego wśród mieszkańców, a także realizację spotkań warsztatowo-konsultacyjnych. Powstał projekt dokumentu, stanowiący efekt prac władz samorządowych gminy, przedstawicieli instytucji publicznych, mieszkańców,czytaj więcej…

Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Pułtusku informuje, iż zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 października 2020 r. zostaje czasowo zawieszona działalność od dnia 24 października 2020r. do odwołania placówki wsparcia dziennego Świetlicy ,, Słonecznikowa Brać” w Pułtusku i Dziennego Domu ,,Senior  – WIGOR” w Pułtusku działających w strukturachczytaj więcej…