Facebook
Facebook
YouTube
RSS

31 sierpnia 2020 r. Gmina Pułtusk podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pułtusk w 2020 roku”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 49.327,43 zł- w formie dotacji w 100% dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania usunięto i przekazano do unieszkodliwienia 115,82 Mg wyrobów zawierających azbest.

Referat Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska