konsultacje
Facebook
Facebook
YouTube
RSS

Szanowni Państwo

Zakończył się zasadniczy etap prac związanych z opracowaniem „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pułtusk na lata 2021 – 2031”, obejmujący w szczególności przeprowadzenie analiz statystycznych i strategicznych, badania ankietowego wśród mieszkańców, a także realizację spotkań warsztatowo-konsultacyjnych.

Powstał projekt dokumentu, stanowiący efekt prac władz samorządowych gminy, przedstawicieli instytucji publicznych, mieszkańców, którzy zaangażowali się w proces jego tworzenia.

Zwracam się do Państwa z prośbą o przedstawienie opinii oraz ewentualnych sugestii zmian w ramach prezentowanego projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Pułtusk na lata 2021 – 2031”

Dokument został zamieszczony na stronie internetowej www.pultusk.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pułtusku http://bip.pultusk.pl/

Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Gminy Pułtusk.

Okres konsultacji: od 26 października 2020 r. do 9 listopada 2020 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie:

1. Platformy internetowej – publikacja przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza elektronicznego, przesłanego na adres: um@pultusk.pl

2. Zbierania uwag i opinii pisemnych składanych w urnie na dokumenty znajdującej się w przedsionku Urzędu Miejskiego w Pułtusku, Rynek 41.

Dokumenty do pobrania: