Facebook
Facebook
YouTube
RSS

W związku z postępem prac przy remoncie ulic staromiejskich od najbliższego wtorku 27 października zostanie udostępniona dla ruchu kołowego druga przeprawa mostowa pomiędzy ulicami Rynek i 3 Maja
– przez Most Benedyktyński.

Z ruchu wyłączona będzie tylko przyległa do dzwonnicy część ulicy Rynek- od skrzyżowania z ul. Benedyktyńską do ul. Młodzieżowej z uwagi na technologiczne wiązanie spoin między kostkowych do około 15 listopada.

Na ulicy M. Konopnickiej pozostanie bez zmian tymczasowa organizacja ruchu – ruch dwukierunkowy bez możliwości okrążenia Bazyliki – ślepa uliczka przy dzwonnicy.

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Wydział Edukacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Pułtusku